Odlukom Saveta ministara EU ukinute vize za građane Srbije

30. novembar 2009. |

Brisel, 30. novembar 2009. (Tanjug) - Savet Evropske unije objavio je danas dokument o viznoj liberalizaciji za zemlje zapadnog Balkana.

Odlučeno je da se građanima Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije omogući putovanje bez viza u zemlje šengenske zone, kao i na prostoru šengenske zone (15521/09). To je učinjeno usvajanjem amandmana na propis br. 539/2001. Odluka o ukidanju viza će se primenjivati od 19. decembra 2009. godine i važiće za vlasnike biometrijskih pasoša.

Takođe, ocenjeno je da Albanija i Bosna i Hercegovina nisu ispunile sve kriterijume koji su utvrđeni u pregovorima o liberalizaciji viznog režima sa zemljama zapadnog Balkana. U političkoj izjavi se, međutim, Evropska komisija poziva da predloži liberalizaciju viznog režima za te dve zemlje čim ispune sve kriterijume kako bi se i njihovim građanima omogućilo da putuju bez viza što je pre moguće.Glavne oblasti u kojima su utvrđeni kriterijumi u sklopu pregovora o liberalizaciji viznog režima su granična kontrola, bezbednost pasoša, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i spoljni odnosi i osnovna prava.

U izmenjenom propisu se pominje i Kosovo u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244/99, pri čemu se kaže da je licima koja imaju prebivalište na Kosovu potrebna viza za putovanje u EU. Pregovori o liberalizaciji viznog režima sa zemljama zapadnog Balkana su pokrenuti početkom 2008. godine. Komisija je podnela predlog za izmenu propisa 539/2001 u julu 2009. godine, a Evropski parlament je dao svoje mišljenje 12. novembra 2009. godine.