J. Joksimović: Glas „za“ na referendumu za snažnije pravosuđe

14. januar 2022. | Beograd

J. Joksimović: Glas „za“ na referendumu za snažnije pravosuđe

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da će građani glasanjem „za“ na predstojećem referendumu o izmenama Ustava, omogućiti da pravosuđe bude dodatno osnaženo višim stepenom nezavisnosti i razdvojenosti od zakonodavne i izvršne vlasti, čime će se smanjiti prostor za neprimereni upliv i uticaj političkog delovanja.

„Predložene promene Ustava koje su definisane kroz javnu, inkluzivnu i široku debatu, najpre struke, ali i svih zainteresovanih javnosti, doneće strukturnu promenu u pravcu unapređenja demokratskih institucija, pre svega jačanja nezavisne sudske vlasti i samostalnosti tužilaštva“, navela je Joksimović u pisanoj izjavi dostavljenoj Tanjugu.

Ona je podsetila da su izmene dodatno ojačane i pozitivnim mišljenjem Venecijanske komisije, kao referentnog tela Saveta Evrope, čija mišljenja o ustavnim pitanjima uvažavaju sve države Evrope, ali i šire.

„Glasanjem „za“, građani će omogućiti da pravosuđe bude dodatno osnaženo višim stepenom nezavisnosti i razdvojenosti od zakonodavne i izvršne vlasti, odnosno da će se smanjiti prostor za neprimereni upliv i uticaj političkog delovanja. Na ovaj način Srbija i njeni građani šalju jasnu poruku da smo i kao društvo i država rešeni i spremni da poštujemo i širimo osnovna prava i slobode svih, kao najbolji put ka vraćanju poverenja građana u institucije i posebno sudsku granu vlasti“, navela je Joksimović.

Ministar je poručila da je cilj da se reformama obezbede uslovi i okvir za ličnu sigurnost, jednak tretman i pravičnu i efikasnu zaštitu pred pravosuđem, što je osnova za prosperitet svakog pojedinca i društva.

Osim toga, ističe i da je nezavisno pravosuđe garant zaštite ljudskih prava, smanjenja nepravde i korupcije, nejednakog postupanja, kao i ekonomskog razvoja, ali i bezbednosti uopšte, jer se unapređenjem vladavine prava omogućava veći stepen pravne izvesnosti.

Zbog toga je, kaže, vlada proces i pokrenula, kako bi se ostvarilo ono što građani žele i očekuju od nas decenijama unazad, a to je nezavisnije pravosuđe, bolji pristup pravdi i pravičnosti i efikasnu borbu protiv korupcije.

Joksimović je dodala da građani, godinama, na pitanje šta očekuju od procesa evropskih integracija, u svim istraživanjima javnog mnjenja naglašavaju da odmah iza višeg životnog standarda, žele nezavisno i efikasno pravosuđe, borbu protiv korupcije i bolji pristup pravičnosti i pravdi.

„Ovim aktom konačno ćemo ispraviti i teške i skupe posledice prethodne, krajnje opstruktivne, neuspele reforme pravosuđa iz 2009. godine, kada su oni koji sada pozivaju na neprihvatanje izmena, ustanovili jedan, u dobroj meri politizovani sistem, u kome je previše mesta bilo dato uplivu politike u izbor najviših nosilaca pravosudnih funkcija. Time je bila bitno strukturno oslabljena i otupljena oštrica za borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala i jednakog postupanja pravosudnih organa u odnosu prema građanima Srbije”, navela je Joksimović.

Ministar je navela i da je ovaj reformski proces i jedan od najvažnijih koraka u pristupanju Srbije EU, u okviru klastera 1 - Osnove i akcionog plana za Poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava, jer je to jedna od ključnih aktivnosti u pogledu ispunjavanja prelaznih merila u kontekstu nove metodologije, koja pojačano traži napredak kandidata u oblasti vladavine prava, da bi se dinamika pregovora po ostalim tematskim klasterima održala ili još bolje - ubrzala.

„Čak i ako se uzme u obzir činjenica da nisu svi građani opredeljeni za članstvo Srbije u EU, ove izmene su važne pre svega, za naše društvo, državu i građane, jer ćemo sopstvenim činom glasanja „za“ dati lični doprinos tome da se Srbija svrsta u red zemalja sa najdemokratičnijim okvirom za nesmetani rad nezavisne sudske grane vlasti i samostalnosti tužilaštva. Verujem da smo svi kao društvo i građani, kao i nosioci pravosudnih funkcija u našoj zemlji, zreli i dorasli za ovako važnu sistemsku promenu, a na korist svakom građaninu Srbije“, zaključila je Joksimović.

Izvor: Tanjug