Obuka za novinare Danasa

17. april 2008. |

Beograd, 7-14.april 2008 - Kancelarija za evropske integracije organizovala je, na inicijativu redakcije dnevnog lista Danas, četvorodnevni seminar za grupu od 15 njihovih mladih novinara obuku na temu Evropske unije i evropske integracije Srbije.


Predstavnici Kancelarije, Evropske agencije za rekonstrukciju i Delegacije Evropske komisije govorili su o načinu funkcionisanja EU, odnosu Srbije i Unije, koracima ka članstvu, harmonizaciji propisa, viznoj politici, programima pomoći EU, zabludama o EU, očuvanju nacionalnog identiteta, kao i o greškama koje čini EU i Srbija u procesu pristupanja.