Produžen rok konkursa za izbor najboljih studentskih radova o EU

18. oktobar 2021. | Beograd

Produžen rok konkursa za izbor najboljih studentskih radova o EU

Imajući u vidu otežanu zdravstvenu situaciju na teritoriji Republike Srbije i poteškoće koje je epidemija virusa KOVID – 19 izazvala u pripremi i dostavljanju studentskih radova, Ministarstvo za evropske integracije produžava rok za prijem radova za „Nagradni konkurs za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji“.

Novi rok za prijem studentskih radova je 1. novembar 2021. godine.  

Cilj nagradnog konkursa, koji je Ministarstvo za evropske integracije raspisalo 18. avgusta 2021. godine je da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Radovi bi trebalo da odgovore na jedno od pet pitanja:

1.    Kako postići viziju zajedničke budućnosti Srbije i Evropske unije u okviru mogućeg učešća Srbije u radu Konferencije o budućnosti Evrope?

2.    Koje su pouke pandemije za postizanje otpornosti na moguće slične krize u budućnosti i održivosti društava i ekonomije Evropske unije?

3.    Može li se sprovođenjem Zelene agende za Zapadni Balkan ubrzati oporavak od socio – ekonomskih posledica pandemije, kao i zelena i digitalna transformacija u Republici Srbiji?

4.    Da li je novim načinom vođenja procesa pristupanja, tj. primenom nove metodologije, oživljena politika proširenja Evropske unije?

5.    Zašto je očuvanje evropskih vrednosti ključno za opstanak Evropske unije, a njihovo jačanje važno za povećanje dobrobiti svih građana na Zapadnom Balkanu?

Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 85.000, 55.000 i 35.000 dinara. Pored tri najbolje rangirana, Ministarstvo će u elektronskom zborniku studentskih radova objaviti i ostale radove koji ispune kriterijume.
Konkurs je otvoren za studente programa osnovnih akademskih studija i programa master akademskih studija svih univerziteta u Republici Srbiji.

Tekst konkursa možete da preuzmete ovde.

Napomena u vezi sa konkursom:  
Dobili smo pitanje da li je u pisanju radova dozvoljeno koautorstvo, te s tim u vezi napominjemo da rad može pisati jedna ili više osoba, ali ukoliko taj rad bude rangiran na jedno od prva tri mesta, Ugovor o autorskom delu sa Ministarstvom potpisuju svi autori rada i honorar  predviđen konkursom dele između sebe.

Rešenje o raspisivanju konkursa možete da preuzmete ovde.