Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Srbija je hrabro ušla u zelenu tranziciju

08. jun 2021. | Beograd

J. Joksimović: Srbija je hrabro ušla u zelenu tranziciju

Srbija je hrabro i odgovorno ušla u maticu promena globalne transformacije, koja uključuje i prelazak na zelenu ekonomiju, izjavila je danas ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Ona je, na otvaranju Regionalne konferencije "Tranzicija ka zelenoj ekonomiji", istakla da su javne politike, a posebno one vezane za zelenu agendu, nove načine rada, proizvodnje i potrošnje i „bešumnog“ prelaska ka cirkularnoj ekonomiji, pitanja kojima se bave sve najrazvijenije države sveta, Evropska unija pa i Srbija.

„Ova tema nije preko noći postala samo politička, ekonomska ili filozofska tema i nije samo tema za levicu koja hoće socijalnu pravdu, slobodu i zelenu ekonomiju, već je tema i za centar i za desnicu, koja hoće i budućnost i čuvanje porodice i tradicije i nacije i kompetitivne privrede“, rekla je Joksimović.

Ocenila je da ova tema nadilazi ideologije i mora biti predmet interesovanja svih aktera u društvu za koju svi moraju biti odgovorni i to od centralnih nivoa vlasti, akademske zajednice, lokalne zajednice a posebno biznis zajednice.

Joksimović je pozdravila umrežavanje poslovnih jedinica širom Zapadnog Balkana kada je reč o zelenoj ekonomiji.

„Moja ključna poruka za današnji skup jeste neophodnost partnerstva i to na svim nivoima. Partnerstva koje premrežava tradicionalne podele javnih politika koje dugo kao da nisu komunicirale i gde smo imali razdvajanje rada javnog sektora, aktera poslovnog društva, mikropreduzetništva, poslovnih nacionalnih udruženja i međunarodnih poslovnih udruženja", naglasila je ministar za evropske integracije.

Podsetila je da je u novoj metodologiji pregovora koja je sada poglavlja grupisala u klastere, EU između ostalog identifikovala i klaster 4, koji se odnosi na zelenu agendu, digitalizaciju ili održivu povezanost gde su četiri poglavlja.

To su poglavlje 21 koje se odnosi na trans-evropske mreže, zatim 14 vezano za transport, 27 za zaštitu životne sredine i poglavlje 15 koje se odnosi na energetiku.

„Sve su ovo značajna i povezana poglavlja i moram da kažem da smo u poslednjih mesec i po dana uz ogromne napore uspeli da pripremimo ceo klaster 4“, istakla je Joksimović.

Dodala je da je pripremljen i klaster 3, koji se odnosi na inkluzivni rast i kompetitivnost, gde je osam pregovaračkih poglavlja.

Kao posebno važno za region, naglasila je to što je nedavno usvojena IPA 3 finansijska perspektiva 2021-2027. i navela da je Ministarstvo za evropske integracije u okviru IPA 2 finansijske perspektive sprovelo važne projekte povezane i sa oblašću životne sredine, digitalizacijom i održivom povezanošću a koji imaju značajnu regionalnu dimenziju.

„Kroz IPA 3 finansijsku perspektivu koja sledi opredeljena su značajna sredstva za sve nas u regionu ali ne više po nacionalnim alokacijama već po projektima i to onim koji će imati jak element povezanosti i sprovođenja projekata koji se tiču pre svega klastera 4“, pojasnila je Jadranka Joksimović.

Navela je da je Srbija još prošlog leta kandidovala brojne projekte od kojih su neki već prihvaćeni i uglavnom je reč o projektima koji se tiču zelene i digitalne agende.

Izvor: Tanjug