Informacije Aktuelnosti

Ispitivanje zainteresovanih strana za potrebe izrade INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2021-2027

24. maj 2021. | Beograd

Ispitivanje zainteresovanih strana za potrebe izrade INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2021-2027

Proces izrade INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2021-2027 je u toku i u skladu sa tim sprovodimo postupak javnih konsultacija kako bi se od zainteresovanih strana dobile povratne informacije o važnosti istaknutih ciljeva politika i dodatno se odredili prioriteti budućeg Programa.

Pozivamo vas da date svoj doprinos u procesu izrade budućeg programa i identifikovanja prioriteta popunjavanjem upitnika koji se nalazi na linku

Rok za popunjavanje upitnika je do 4. juna 2021. godine.