Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović i Portman: Razgovor u okviru strateškog dijaloga

18. maj 2021. | Beograd

J. Joksimović i Portman: Razgovor u okviru strateškog dijaloga

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je danas sa šefom Direkcije za Evropu u britanskom Ministarstvu spoljnih poslova Džajlsom Portmanom, a u okviru strateškog dijaloga dveju vlada o spoljnopolitičkim i bezbednosnim pitanjima.

Sagovornici su razmenili mišljenja o dostignućima i izazovima procesa pristupanja Srbije EU, kao i o britanskom viđenju daljeg odnosa te zemlje sa Unijom, nakon Bregzita.    

Joksimović je informisala Portmana o aktivnostima Srbije na ubrzanju procesa pristupanja.    

Navela je da se intenzivno radi na ispunjenju kriterijuma za nastavak pregovora o pristupanju u klasteru 3 - Konkurentnost i inkluzivni rast i klasteru 4 - Zelena agenda, digitalizacija i infrastrukturno povezivanje.    

„U skladu sa zahtevima nove metodologije, Vlada Srbije, uz snažniju političku koordinaciju i veću odgovornost za implementaciju, sprovodi reforme u ovim oblastima kako bi doprinela ubrzanju dinamike pregovora o članstvu, ali pre svega zbog dobrobiti naših građana", rekla je Joksimović.    

Posebno je upoznala sagovornika sa aktivnostima na jačanju vladavine prava, kao i sa očekivanjima Srbije da do kraja portugalskog predsedavanja EU bude održana politička međuvladina konferencija, na kojoj će biti vođen strateški politički dijalog o evropskim integracijama, postignutim rezultatima i daljim planovima, a ako se steknu i svi uslovi za to i za potencijalno otvaranje klastera.    

Portman je podvukao da Velika Britanija pozdravlja uspešan odgovor Srbije na krizu kovid 19, dobar proces vakcinacije, stabilne i rastuće makroekonomske pokazatelje, kao i reformski proces.    

Naglasio je da je Britanija značajno prisutna i zainteresovana za region Zapadnog Balkana i da podržava evropske aspiracije regiona.    

Joksimović je zahvalila na dosadašnjoj podršci Ujedinjenog Kraljevstva procesu evropske integracije naše zemlje, posebno onim reformama koje su doprinele kvalitetnijem životu građana naše zemlje, najviše u reformi javne uprave. 

Sagovornici su se saglasili da je važno raditi na daljem jačanju političkih i ekonomskih odnosa Srbije i UK.

Izvor: Tanjug