Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Novac opredeljen za sektore od izuzetnog značaja

23. April 2021. | Beograd

J. Joksimović: Novac opredeljen za sektore od izuzetnog značaja

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je, nakon potpisivanja Finansijskog sporazuma za drugi deo Akcionog IPA programa za 2020. godinu, da je to nastavak posla koji naša zemlja ima sa EU oko sprovođenja i pripreme Srbije za kohezionu politiku i strukturne fondove Unije onda kada budemo zemlja članica.

Kako je pojasnila, kao zemlja kandidat i zemlja koja je u pretpristupnim pregovorima, Srbija ima prava na pretpristupne fondove koje koristi poslednjih 10 godina na odgovoran, transparentan i efikasan način.

„Pokazali smo kapacitete i znanja, ali podigli smo i vidljivost tih programa“, kazala je Joksimović i zahvalila predsedniku Srbije Aleksandra Vučiću koji podržava takve događaje svojim prisustvom.

Kada je reč o današnjem potpisivanju, Joksimović je podsetila da je to nastavak onoga što je potpisano 29. maja prošle godine, odnosno kada je potpisan prvi deo IPA u vrednosti od 72,45 evra od čega 70,20 miliona evra predstavlja doprinos EU dok nacionalno sufinansiranje iznosi 2,25 miliona evra.

Joksimović ističe da je danas potpisano 86,06 miliona evra bespovratnih sredstava kojim se zaokružuje ukupan iznos za realizaciju IPA programa za 2020. godinu - 156,26 miliona evra bespovratnih sredstava.

Novac iz EU iz drugog dela IPA paketa je opredeljen, kako je rekla, podršci sektoru zaštite životne sredine, za koji je inače opredeljen najveći deo - 45,5 miliona evra.

Joksimović kaže da će od tog novca biti podržana izgradnja sistema za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u Čačku, Loznici i Sokobanji, kao i sprovođenje pripremnih aktivnosti za izgradnju postrojenja za upravljanje otpadom u Novom Sadu, za šta je određeno pet miliona evra.

Takođe, novac će biti uložen i u sistem za nadzor nad kvalitetom voda i vazduha, kao i podršku realizaciji zelene agende za Zapadni Balkan.

„Što se tiče sektora energetike, koja je važan deo zelenog dogovora, poseban fokus je na energetskoj efikasnosti“, kazala je Joksimović i dodala da će za to biti opredeljeno devet miliona evra i to u obnovu i modernizaciju javnih objekata u Beogradu i drugim lokalnim samoupravama prvenstveno sa ciljem smanjenja štetnih gasova.

Joksimović kaže da 17 miliona evra ide na podršku unapređenja konkurentnosti, što podrazumeva podršku nerazvijenim i manje razvijenim opštinama u Srbiji i tiče se podrške lokalnom ekonomskom razvoju, lokalnom preduzetništvu, ženskom preduzetništvu... sve što treba da dovede do ravnomernog regionalnog razvoja.

Ministar ističe da je 1,5 miliona evra za podršku za pristupačnost javnih objekata, što znači da se poboljšava pristupačnost javnih objekata za osobe sa invaliditetom i slabom pokretljivošću.

Kako je navela, novac je opredeljen za redovni proces evropskih integracija, pregovora, budžetskih procesa, učešća u programu Kozme, Horizont 2020.

„Ovo su konkretne stvari, ovaj novac je programiran konkretno, on namenski ide u određene sektore koje smatramo izuzetno važnima. Čini mi se da dobro koordinira sa projektom Srbija 2020 - 2025“, kaže Joksimović.

Izvor: Tanjug