Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Međuvladina konferencija do kraja juna

21. April 2021. | Beograd

J. Joksimović: Međuvladina konferencija do kraja juna

Predsednica Vlade Ana Brnabić predsedavala je danas Koordinacionom telu za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, koje je razmatralo najvažnija aktuelna pitanja u procesu pristupanja Srbije EU, a pre svega novu vladinu koordinacionu strukturu za pregovore sa EU, usklađenu sa principima nove metodologije politike proširenja Unije.    

Ministar za evropske integracije i glavni pregovarač Srbije za pristupne pregovore, Jadranka Joksimović, obavestila je članove vlade i predstavnike Koordinacionog tela da očekujemo da će do kraja juna biti održana međuvladina konferencija na kojoj će, na najvišem političkom nivou, sa evropskim partnerima biti u potpunosti usaglašena primena nove metodologija za našu zemlju.    

Srbija je, navela je Joksimović, prihvatajući  reformisani način pristupanja EU, odgovorno i pravovremeno uvela i klasterski pristup  i u svoju koordinacionu strukturu i time se obavezala na još temeljnije usklađivanje reformskih aktivnosti i dodatnu političku sinergiju i snažnije političko vođenje procesa, kako nova metodologija i nalaže.    

Razmatrane su aktivnosti vlade po svih šest klastera, pre svega one u prvom, koji se odnosi na Osnove, odnosno na vladavinu prava, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.    

Zaključeno je da treba usmeriti dodatne napore da se dostignu prelazna merila u tom segmentu, koja je postavila EU, a koja su i najvažnija za dalji napredak pregovaračkog procesa.    

Joksimović je naglasila da smo, u teškim epidemiološkim uslovima u prošloj godini, završili reviziju akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24 u konsultaciji sa Evropskom unijom i civilnim društvom.     

Na taj način je, prema njenim rečima, postignut reformski kontinuitet.     

Posebno se razgovaralo o pripremama za potencijalno otvaranje klastera 3 - konkurentnost i inkluzivni rast i klastera 4 - zeleni dogovor i održiva povezanost, kao i o daljim aktivnostima na ubrzanju sprovođenja reformi u pristupnom procesu.    

Na sastanku, kojem je su prisustvovali predstavnici svih ministarstava, Joksimović je predstavila unapređenu i izmenjenu pregovaračku strukturu, u skladu sa principima nove metodologije.    

Dogovoren je kontinutiet održavanja sastanaka Koordinacionog tela, s ciljem dodatnog ubrzanja i pojačanog praćenja svih reformskih aktivnosti u pristupnom procesu.    

S obzirom na to da je novom metodologijom definisano šest vodećih politika Evropske unije, dogovoreno je da će pregovaračke grupe, koje su do sada, po ranijoj metodologiji, radile uglavnom nezavisno, sada biti uzajamno tematski povezane u okviru jednog klastera, kojim će rukovoditi klasterski koordinatori.    

Na ovaj način, kako je objašnjeno, postići će se koherentnost Tima za podršku pregovorima i unaprediti političko vođenje procesa, kako novi pristup i zahteva. 

Koordinacionim telom predsedava predsednica vlade Ana Brnabić, a rukovodi glavni pregovarač i ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Izvor: Tanjug