Informacije Aktuelnosti

Internet radionice na temu priprema projektnih predloga za Program pregogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020

19. April 2021. |

Internet radionice na temu priprema projektnih predloga za Program pregogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020

Operativne strukture Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020 organizuju internet radionice na temu Priprema projektnih predloga.

Radionice se organizuju u dva termina:

11. maja 2021. od 9:00 do 16:15 sati i

12. maja 2021. od 9:00 do 16:15 sati.

Prijavu, kojom iskazujete vašu zainteresovanost za učešće na radionici, možete pronaći na linku: PRIJAVA.

Potvrdu vaše prijave, uz tehničke informacije o načinu pristupanja i metodologiji rada na radionici, dobićete od osoblja Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa (ZTS) putem elektronske pošte sa adrese  jts@cbcsrb-mne.org.

ZTS zadržava pravo da raspodeli učesnike radionice u dva navedena termina u zavinosti od broja prijava. Potvrda prijave treba da sadrži informaciju o terminu u okviru kog ćete učestvovati na radionici.