Informacije Aktuelnosti

Priprema IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2021-2027- javne konsultacije

15. April 2021. | Beograd

Priprema IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2021-2027- javne konsultacije

Polako ulazimo u završnu fazu pripreme IPA III Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za sledeću sedmogodišnju finansijsku perspektivu 2021 – 2027.

Molimo vas da pročitate drugi nacrt Programskog dokumenta i pošaljete svoje predloge na dole navedenu e-adresu kao i da date doprinos procesu odlučivanja i unapredite kvalitet procesa programiranja tako što ćete popuniti kratak upitnik putem linka.

Takođe ohrabrujemo vas da ovu poruku prosledite svim pojedincima i institucijama i/ili organizacijama, koje bi, po vašem mišljenju, mogle doprineti boljem razumevanju potreba programskog područja ovog prekograničnog programa njihovim aktivnim učešćem u ovom zajedničkom i transparentan proces programiranja IPA III. Svi dostavljeni komentari i sugestije biće razmatrani tokom javnih konsultacija koje su zakazane za 19/04/2021. u periodu 09:30 – 11:30h .

Ukoliko želite da uzmete učešće na  javnim konsultacijama, sledite ovaj link.

Molimo vas da svoje komentare i sugestije pošaljete na sledeću e-adresu:
office@srb-bih.org

Hvala vam na doprinosu, podršci i saradnji .

Zajednički tehnički sekretarijat Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020