Informacije Aktuelnosti

Sastanak šefa Delegacije EU i šefova misija država članica sa ministrima evropskih integracija i pravde

24. mart 2021. | Beograd

Sastanak šefa Delegacije EU i šefova misija država članica sa ministrima evropskih integracija i pravde

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović i ministar pravde Maja Popović su učestvovale na sastanku šefova misije država članica EU u Srbiji i šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasadora Sema Fabricija.

Sastanak je bio posvećen razmeni mišljenja posebno o vladavini prava, kao ključnom elementu procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Ministarke su upoznale ambasadore sa stanjem tekućih i planiranih reformskih koraka u pravosuđu, zaštiti osnovnih prava, uključujući slobodu medija, i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Uz podršku snažnoj posvećenosti ministarki, predstavnici EU su ohrabrili vladu da udvostruči napore u ovoj izuzetno važnoj oblasti, posvećujući posebnu pažnju sprovođenju i rezultatima reformi.

Ambasador Fabrici je istakao punu posvećenost Delegacije EU u Srbiji da nastavi tesnu saradnju sa ministarkama Joksimović i Popović i pružanje pomoći sprovođenju ove ključne reformske agende.

„Svesni smo da nova metodologija dodatno podvlači značaj reformi u oblasti vladavine prava za pristupni proces i spremni smo da nastavimo sa važnim koracima na tom putu. Srbija je pokazala da je solidarno i otporno društvo i zajedno sa EU radimo i radićemo na oporavku od posledica pandemije“, izjavila je ministar Joksimović.

„Na planu automatizacije postupaka, u oblastima za čije je normativno uređenje nadležan resor pravde, ostvareni su jako dobri rezultati koji se direktno reflektuju na sprovođenje revidiranog akcionog plana, a što pozitivno doprinosi jačanju pravne sigurnosti u našoj zemlji. Ministarstvo pravde je načinilo dosta koraka u okviru Potpoglavlja pravosuđe, borba protiv korupcije i osnovna prava, a što će svakako doprineti unapređenju rada i efikasnosti pravnog sistema Republike Srbije i upodobiti ga sa standardima EU“, zaključila je ministarka Popović.

Izvor: Delegacija EU u Srbiji