Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Jadransko-jonska strategija - inkluzivni rast oporavka

28. januar 2021. | Beograd

J. Joksimović: Jadransko-jonska strategija - inkluzivni rast oporavka

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da Jadransko-jonska strategija EU, koja okuplja zemlje članice EU, kandidate i potencijalne kandidate za članstvo,  može da bude snažan instrument unapređenja, ubrzanja i kredibilnosti procesa proširenja i pristupnih pregovora.    

Joksimović je na otvaranju Petog foruma Jadransko-jonske strategije rekla da se skup, koji je bio planiran za maj prošle godine, tokom predsedavanja Srbije, izdvaja od dosadašnjih zbog toga što je organizovan u uslovima pandemije, makar i na virtuelan način digitalnom platformom.    

„Čini mi se u veoma važnom trenutku ne samo za region Zapadnog Balkana i Srbiju nego za Evropu i EU u celini, da govorimo o važnim aspektima naše saradnje, jer ako je nešto pokazala 2020. kao godina prekretnica, to je da smo ušli u drugu fazu kreiranja zajedničke budućnosti“, rekla je Joksimović.    

Istakla je da se Jadransko-jonsku strategiju sve zemlje koje okružuju Jadransko i Jonsko more su povezane kulturološki i istorijski, ali i interesno u smislu domaćeg razvoja i doprinosa revitalizovanoj i održivoj Evropi, sa jednako relativizovanim i održivo razvijanim Zapadnim Balkanom, kao i da dobar deo zemalja te  inicijative čine zemlje Zapadnog Balkana.    

Poželela je dobrodošlicu Severnoj Makedoniji, koja se nedavno priključila Jadransko-jonskoj strategiji, čime je ta strategija postala jedina u EU koja obuhvata više država koje nisu članice EU od država članica.  

„Odnosno pokazuje dodatni kapacitet zemalja regiona, kako onih koje su već kandidati za članstvo u EU ili pregovaraju, tako i potencijalnih kandidata, a taj kapacitet se ogleda u onome što je najvažnije u ovom trenutku - da unapređujemo saradnju i mimo zadatih okvira pristupnih pregovora, kao i da zajednički radimo na boljoj budućnosti ne samo građana regiona, nego i EU“, naglasila je Joksimović.    

Ocenila je da je Severna Makedonija već pokazala proaktivni pristup saradnji i dodala da se raduje još većem učešću te zemlje u ostvarivanju ciljeva Strategije, posebno u vezi sa poboljšanjem povezanosti zaleđa sa Jadranskim i Jonskim morem.    

Joksimović je navela da će tokom dvodnevnog foruma dana  više od 60 sagovornika predstaviti raznovrsna iskustva u raznim vidovima saradnje u doba globalne pandemije, pre svega kroz primere dobre prakse.  

Kako kaže, najveća pažnja biće posvećena upravo naporima da se unapredi partnerstvo država Zapadnog Balkana, kao sastavnog dela jadransko-jonske regije, i izazovima sa kojima se suočavaju te države u težnji da ravnopravno realizuju strateške prioritete u oblastima koje su stubovi Strategije.  

„Pre svega, u oblastima sektorima transporta, energetike ili zaštite životne sredine i svega onoga što je nova i jedna od  vodećih zajedničkih politika EU, a koja se odnosi na održivi i inkluzivni rast i instrumente za njegove postizanje kroz zeleni dogovor, digitalizaciju i sve vrste infrastrukturnog povezivanja - transportnog, digitalnog, tehnološkog, ekološkog“, rekla je Joksimović.    

Te teme su, kaže,  i na agendi EU i za koje je Srbija veoma otvorena imajući u vidu da je prošle godine donela investicioni plan Srbija 2025 anticipirajući, kako kaže, šta su to novi instrumenti ekonomskog rasta za celu Evropu i da su u tom smislu veoma usaglasili sa onim, što su i vodeće politike EU.    

„Sve ono što sam pomenula su upravo delovi nove klasterske metodologije, tako da projekti koje budemo radili i koje sada radimo iz okvira Jadransko-jonske strategije će u najvećoj meri biti način da u praksi dostignemo neke od ciljeva od šest klastera u okviru kojih ćemo pregovarati“, rekla je ministar.

Izbor: Tanjug