Informacije Aktuelnosti

Peti godišnji forum EU strategije za jadransko-jonski region (EUSAIR)

22. januar 2021. | Beograd

Peti godišnji forum EU strategije za jadransko-jonski region (EUSAIR)

Peti godišnji forum EU strategije za jadransko-jonski region (EUSAIR) održaće se u formi virtuelne konferencije u Beogradu, 28. i 29. januara 2021. godine, pod sloganom „Osnaživanje jadransko-jonskog regiona kroz saradnju”.

Forum zajednički organizuju Vlada Republike Srbije i Evropska komisija, uz podršku projekta EUSAIR Tačka podrške.

Na ovogodišnjem EUSAIR forumu učestvovaće govornici i zvaničnici zemalja koje su uključene u EU strategiju za jadransko-jonski region (Albanija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Italija, Severna Makedonija, Slovenija, Srbija, Hrvatska i Crna Gora).

Forum će omogućiti i virtuelno umrežavanje zainteresovanih učesnika iz Srbije kao zemlje domaćina i njihovih evropskih partnera na pauzama između sesija. Učesnici i pratioci ovog događaja moći će i da saznaju više o inicijativama i projektima u jadranskom i jonskom regionu u okviru virtuelnog izložbenog prostora.

Peti EUSAIR forum okupiće zvaničnike zemalja učesnica i Evropske komisije, relevantne eksperte i kreatore javnih politika, kao i širu javnost da učestvuju u raspravi o budućnosti Strategije za jadransko-jonski region i njenoj ulozi u rešavanju ključnih pitanja u regionu.

Događaj će takođe biti prilika da se analizira makroregionalna saradnja imajući u vidu kontekst strateškog i pravnog okvira Evropske unije u programskom periodu 2021-2027, a sa ciljem finansiranja makroregionalnih prioriteta kroz pretpristupne fondove EU, kao i Evropske strukturne i investicione fondove. 

Oblasti u kojima su već definisani makroregionalni prioriteti uključuju: 

1. „Plavi“ rast („plave“ tehnologije, ribarstvo i akvakultura, upravljanje morskim basenom i pomorskim uslugama), 

2. Povezivanje regiona (pomorski transport, intermodalne veze mora sa zaleđem, energetske veze), 

3. Unapređenje kvaliteta životne sredine (morska sredina, transnacionalna kopnena staništa i biodiverzitet), 

4. Održivi turizam (diversifikovana turistička ponuda i održivo i odgovorno upravljanje turizmom).

Plenarne i tematske sesije u okviru Foruma biće usredsređene na digitalnu i zelenu tranziciju, regionalni odgovor na krizu kovid-19, makroregionalnu saradnju u vezi sa strateškim i pravnim okvirom EU nakon 2020. godine, novu metodologiju za proširenje EU i Zelenu agendu za Zapadni Balkan, kao i oporavak kulturnih i kreativnih industrija u regionu.

Posebno imajući u vidu krizu izazvanu pandemijom virusa korona, postalo je još važnije da udružimo snage i pokušamo da pronađemo zajednička rešenja za izazove sa kojima se suočavamo. 

Pozivamo vas da nam se pridružite na ovom virtuelnom događaju. Registracije su obavezne i omogućene na: https://www.adriatic-ionian.eu/event/5th-annual-eusair-forum/registrations/.

Na istoj veb-stranici dostupno je više informacija o forumu, uključujući detaljnu agendu i listu govornika.