Informacije Aktuelnosti

Upitnik o potrebama programskog područja Programa saradnje Hrvatske i Srbije

14. decembar 2020. | Beograd

Upitnik o potrebama programskog područja Programa saradnje Hrvatske i Srbije

U toku je priprema INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2021-2027, a u skladu s tim i priprema teritorijalne i socijalno – ekonomske analize programskog područja. Analiza će osigurati bolje razumevanje potreba i izazova koje će finansirati novi Program.

S tim ciljem, spoljni saradnici koji su angažovani na pripremi teritorijalne i socio-ekonomske analize pripremili su kratki upitnik za sve zainteresovane strane u programskom području koje žele da učestvuju u stvaranju novog Interreg programa. Upitnik je dostupan do 31. decembra 2020. godine na ovom linku. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta za popunjavanje upitnika. Očekujemo vaše odgovore. 

Za više informacija o procesu programiranja novog Interreg programa, molimo posetite sajt Programa.