Informacije Aktuelnosti

Javne konsultacije o budućem ADRION programu za period 2021-2027

19. novembar 2020. | Beograd

Javne konsultacije o budućem ADRION programu za period 2021-2027

U toku su javne konsultacije po pitanju sadržine budućeg programa ADRION za period 2021-2027, koje se organizuju kako bi se od šire javnosti, kao i zainteresovanih strana u kontekstu programa dobile povratne informacije o odabranim temama i prioritetnim oblastima, kao i vrstama aktivnosti koje će biti predmet finansiranja u narednom programskom periodu. Konsultacije se realizuju putem interneta popunjavanjem odgovarajućeg upitnika.

Konsultacije će biti otvorene do 29. novembra 2020. godine do 23:59 časova.

Detaljnije informacije o javnim konsultacijama, kao i o ukupnom procesu razvoja budućeg programa možete pronaći na zvaničnom sajtu programa ADRION:
https://www.adrioninterreg.eu/index.php/2020/10/30/adrion-public-consultation-your-opinion-matters/