Informacije Aktuelnosti

Projekat PLAK III objavio brošuru sa pregledom dosadašnjih rezultata

17. novembar 2020. | Beograd

Projekat PLAK III objavio brošuru sa pregledom dosadašnjih rezultata

Nacrti 79 zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata izrađeni su u okviru dosadašnjeg sprovođenja projekta Pravna podrška pregovorima (PLAK III), a u nacionalno zakonodavstvo preneto je i harmonizovano 40 pravnih akata Evropske unije.

To su samo neki od rezultata postignutih od januara 2019. godine, kada je projekat započeo, do avgusta 2020. godine, što odgovara polovini perioda implementacije.

Aktivnosti projekta obuhvatile su oblasti iz devet pregovaračkih poglavlja, koje su raznovrsne i protežu se od usaglašavanja pravila dodele državne pomoći, preko finansijskih usluga, bezbednosti hrane do zaštite životne sredine. Projektni eksperti pružili su podršku u usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Unije i izradi strateških dokumenata.

Detaljan pregled dostupan je u projektnoj brošuri “Na pola puta: dostignuća i rezultati u periodu januar 2019 – avgust 2020. godine”.