Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Dodatna podrška EU za efikasnije upravljanje granicom

12. oktobar 2020. | Beograd

J. Joksimović: Dodatna podrška EU za efikasnije upravljanje granicom

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović uputila je danas zahtev za isplatu treće tranše EU podrške u iznosu od osam miliona evra koja će se koristiti za unapređenje sistema integrisanog upravljanja granicom Srbije, čiji je korisnik Ministarstvo unutrašnjih poslova, a uplata se očekuje početkom naredne godine, saopšteno je iz njenog Kabineta.   

Joksimović, koja je i Nacionalni IPA koordinator, kaže da je cilj te podrške da pomogne Vladi Srbije u uspostavljanju granica koje su otvorene za slobodan protok ljudi i robe, ali da su pritom dobro kontrolisane i zaštićene od nezakonitih aktivnosti bilo koje vrste, u skladu sa smernicama i načelima Evropske unije za integrisano upravljanje granicom.   

„Ova podrška je važna jer će doprineti efikasnijem prelasku granice, otkrivanju prekograničnog kriminala, povećanju institucionalnih i operativnih kapaciteta graničnih agencija za obavljanje graničnih kontrola i nadzora granice i efektivnijem otkrivanju iregularnih migracija“, naglasila je Joksimović.   

Kako je navela, u skladu sa tim, 2016. godine je doneta odluka da program direktne budžetske podrške EU, u iznosu od 28 miliona evra, podrži reformske ciljeve u toj oblasti, s obzirom da imaju veoma pozitivan širok efekat, ne samo na proces integracija Srbije, već i na unapređenje ekonomske razmene i bezbednosti građana.  

Treća tranša podrške za koju je danas upućen zahtev, poslednja je predviđena tranša na osnovu Sporazuma koji uređuje njenu implementaciju, međutim, na zajedničku inicijativu Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva unutrašnjih poslova, dogovorena je još jedna, dodatna tranša podrške kroz koju bi se u toku naredne godine povukla i sva preostala sredstva iz tog programa.   

„S obzirom na pozitivan ishod te inicijative, možemo da konstatujemo da smo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova obezbedili apsolutnu iskorišćenost podrške u iznosu od 28 miliona evra u formi direktne budžetske podrške od 2016. godine do danas“, istakla je Joksimović.

Izvor: Tanjug