Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Srbija nastavlja reforme iz procesa evropskih integracija

19. septembar 2020. | Beograd

J. Joksimović: Srbija nastavlja reforme iz procesa evropskih integracija

Ministar Srbije za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da je itekako bilo elemenata da Srbija u ovoj godini otvori poglavlja u pregovorima sa EU.

„I sam neformalni izveštaj o stanju u vladavini prava tj. poglavljima 23 i 24, (pravosuđe i osnovna prava, pravda, sloboda i bezbednost), koji je sačinjen umesto redovnog godišnjeg Izveštaja o napretku, dao je dosta važnih elemenata na kojima je mogla da se zasniva odluka o otvaranju novih poglavlja“, rekla je Joksimović za Radio Slobodna Evropa.

Ona je dodala da je Srbija imala pet potpuno spremnih pregovaračkih poglavlja, od kojih tri čekaju na otvaranje od 2018. godine.

„Odluka nekoliko država članica da se u junu 2020. godine ne podrži otvaranje novih pregovaračkih poglavlja sa Srbijom, a drugima omogući ono što im je bilo uskraćeno pre toga u decembru 2019. godine je bila politička odluka i poruka poslata u kontekstu brojnih geopolitičkih pomeranja“, rekla je Joksimović.

Ona je podsetila da je Srbija u decembru 2019. godine bila jedina država iz regiona koja je ostvarila napredak na polju evropskih integracija.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, međutim, smatra da to što Srbija u 2020. nije otvorila nijedno poglavlje u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji govori sama za sebe.

On je za TV N1 rekao da ako nema napretka u vladavini prava, borbi protiv korupcije i ostalim reformama, onda se ni nova poglavlja ne otvaraju.
Komentarišući ovu ocenu Bilčika, Joksimović kaže da očekuje od njega da doprinese realnom predstavljanju u Evropskom parlamentu napretka koji Srbija ostvaruje u svim poglavljima.

„Možda se izvestilac Bilčik ne seća da su u prethodnim talasima proširenja, kada su geopolitičke okolnosti bile naklonjene proširenju, neke države zahvaljujući političkim odlukama i podršci pojedinih članica EU, otvarale i zatvarale poglavlja, a na kraju i ušle u članstvo EU bez objektivno ispunjenih kriterijuma, što se kasnije i pokazalo u smislu nedovoljne funkcionalnosti u okviru EU“, istakla je Joksimović.

Ona je rekla da je Srbija spremna za otvaranje novih pregovaračkih poglavlja i da je spremno dočekala početak nemačkog predsedavanja - podnošenjem revidiranih akcionih planova za poglavlja iz oblasti vladavine prava (23 i 24) i prihvatanja da učestvuje u elementima nove metodologije.

Joksimović je dodala da će nova Vlada koja će uskoro biti formirana, biti dodatno posvećena evropskim integracijama i dinamičnijem pristupu reformama.

„Tokom nemačkog predsedavanja očekujem da početkom oktobra dobijemo sveobuhvatan i realno koncipiran Izveštaj o napretku i da do kraja godine budu otvorena neka od dostavljenih pregovaračkih poglavlja, kao i da ćemo sa našim evropskim partnerima definisati mapu puta za primenu nove metodologije“, navela je Joksimović.

Srbija je poslednje poglavlje otvorila u decembru 2019. godine. Reč je o Poglavlju 4 koje se odnosi na slobodno kretanje kapitala.

Izvor: Tanjug