Informacije Aktuelnosti

Održan vebinar o iskustvima Republike Srbije u procesu evropskih integracija

10. septembar 2020. | Beograd

Održan vebinar o iskustvima Republike Srbije u procesu evropskih integracija

Ministarstvo za evropske integracije organizovalo je danas onlajn seminar na temu „Iskustva Republike Srbije u procesu evropskih integracija sa fokusom na NPAA i pristupne pregovore“

Osnovni cilj ove obuke jeste jačanje kapaciteta Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske za trenutnu fazu integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. 

Državni službenici iz većeg broja institucija Republike Srpske bili su u prilici da saznaju više o usklađivanju zakonodavstva Republike Srbije sa zakonodavstvom EU i o Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU. 

Predavač na seminaru bila je Dragana Radojičić Filković, načelnik Odeljenja za ekonomske kriterijume i pripremu predloga akata u procesu usklađivanja propisa Ministarstva za evropske integracije i član Pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije.