Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Analiza procesa pregovora i planovi za dodatno ubrzanje

31. jul 2020. | Beograd

J. Joksimović: Analiza procesa pregovora i planovi za dodatno ubrzanje

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović predsedavala je danas sastankom Saveta koordinacionog tela Vlade Srbije za proces pristupanja EU, a tom prilikom je ukazala da je potrebno dodatno ubrzati reformski proces iz procesa evropskih integracija, još bolja koordinacija i politički zamajac u pravcu sprovođenja aktivnosti i obaveza iz svih pregovaračkih poglavlja. 

Sastanak, kojem je prisustvovalo 77 predstavnika različitih institucija, članova pregovaračkih grupa, pregovaračkog tima i državnih sekretara, održan je putem video konferencijske veze, uz primenu mera za zaštitu zdravlja, a u okolnostima pandemije Kovid-19.

Joksimović je iznela analizu aktuelnog stanja u procesu pristupanja Srbije EU, a pre svega najvažnijih pitanja u vezi sa realizacijom Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Unija.

Sa članovima Saveta razgovarala je i sagledavala moguću primenu nove metodologije i njen klasterski pristup i kako se on može reflektovati na dosadašnji napredak i vrednovanje otvorenih poglavlja iz pojedinih klastera.

Takođe, razgovaralo se i o potrebi da se faze pripreme akcionih planova za ispunjavanje merila za otvaranje pregovora u pojedinim poglavljima i priprema pregovaračkih pozicija, usaglasi sa podelom pregovaračkih poglavlja po klasterima i da rokovi u usvajanju pratećih zakonskih i podzakonskih akata budu u skladu sa dinamikom ostvarivanja Nacionalnog programa.  

Nacionalni program bi trebalo da sadrži precizne planove za usaglašavanje zakonodavnog okvira sa pravnim tekovinama EU i ispunjavanje uslova za njihovo sprovođenje u praksi.

Zajednički je ocenjeno, saopšteno je iz Kabineta ministra Joksimović, da se pravovremeno razgovara o tome, iako EK još uvek nije napravila plan za primenu nove metodologije.

Dodaje se da su Srbija i njene pregovaračke strukture napravile analizu, usaglašene su okvirne smernice za budući period, kako bi Srbija spremno dočekala početak primene nove metodologije.

 S tim u vezi, Joksimović je naglasila da je neophodno intenzivirati ispunjavanje merila za otvaranje pregovaračkih poglavlja u klasterima, onde gde ta merila postoje.
„Državne institucije treba da blagovremeno planiraju kapacitete neophodne za efikasno sprovođenje reformi, kako bi se i na taj način poboljšala dinamika procesa pristupanja u narednom periodu“, istakla je Joksimović.   

Ocenjeno je i da Srbija ostaje čvrsto posvećena i motivisana u procesu pristupanja EU i da su bolja dinamika i kvalitet u sprovođenju reformi među ključnim prioritetima u narednom periodu.

Kako je naglasila Joksimović, Srbija tokom predsedavanja Nemačke Savetom EU treba da predstavi svoj napredak na usvojenim revidiranim akcionim planovima iz oblasti vladavine prava, poput akcionih planova za poglavlja 23 i 24, da bismo do kraja godine mogli da otvorimo i nova poglavlja.

Podseća se da je trenutno spremno pet, a da su još tri u finalnoj fazi izrade.

 Joksimović je navela da se Vlada na ozbiljan način bavi reformskom agendom i evropskim integracijama, a dokaz toga je da je Srbija prepoznata kao najozbiljniji kandidat za članstvo i jedna od prevodnica tog procesa u regionu.   
„Posvećenost Vlade ekonomskom napretku i razvoju saradnje u regionu visoko ceni i Evropska komisija. Vlada Srbije nikada nije ignorisala preporuke svojih evropskih partnera, već je uvek i sa dužnom pažnjom postupala u skladu sa svim procedurama i preporukama, koje su bile proizvod objektivnog sagledavanja stanja stvari", rekla je Joksimović.  

Ocenila je da su u ovom trenutku dodatni napori usmereni ka napretku u dijalogu Beograda i Prištine, kao veoma osetljivom političkom procesu.

Savet koordinacionog tela je najviše telo koordinacione strukture Vlade Republike Srbije na kojem se razmatraju faze u pripremanju i vođenju pregovora o članstvu u EU, sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i sagledava pozicija i realizacija kompleksnijih obaveza iz procesa.

Izvor: Tanjug