Informacije Aktuelnosti

Održana radionica o korišćenju autorskih dela u oblasti prava intelektualne svojine

25. jun 2020. | Beograd

Održana radionica o korišćenju autorskih dela u oblasti prava intelektualne svojine

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru projekta Podrška reformi javne uprave u Srbiji, organizovalo je radionicu „Podrška pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 7 - korišćenje autorskih dela čiji nosilac prava nije identifikovan ili nije pronađen“.

Osnovni cilj radionice jeste predstavljanje najboljih praksi Evropske unije u pogledu osnovnih elemenata Direktive o određenim vidovima korišćenja autorskih dela, čiji nosilac prava nije identifikovan ili pronađen. Učesnici su se informisali o značaju uspostavljanja jedinstvenog Evropskog registra za napuštena dela, kao i sa načinima na koji takva dela, koja su deo kulturnog nasleđa, budu dostupna javnosti.

Obuka je organizovana za predstavnike institucija nadležnih za Pregovaračko poglavlje 7 – pravo intelektualne svojine.