Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Upućena Prijava za Fond solidarnosti EU

18. jun 2020. | Beograd

J. Joksimović: Upućena Prijava za Fond solidarnosti EU

Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila Prijavu za Fond solidarnosti, koju će Evropskoj komisiji uputiti ministar za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović.

„Kao što smo to najavili početkom juna, priveli smo kraju proces pripreme Prijave za Fond solidarnosti EU koju ću uputiti Komisiji. Mogućnost da koristimo sredstva iz ovog Fonda pod istim uslovima kao i punopravne članice još jednom svedoči o solidarnosti EU sa građanima Srbije i konkretnim koristima od procesa pristupanja Uniji“, rekla je Joksimović.

Ona je istakla da će EU, po prijemu svih prijava, doneti odluku o iznosu bespovratne pomoći za Srbiju, nakon čega će biti potpisan finansijski sporazum i izvršena isplata sredstava do kraja godine.

„Važno je što smo uspeli da od svih relevantnih institucija dobijemo zbirne iznose prihvatljivih javnih troškova koje su imali tokom zdravstvene krize, s obzirom da je 15. mart uzet kao datum prvih aktivnosti u borbi protiv pandemije“, pojasnila je Joksimović, a navodi se u saopštenju. 

Rok za podnošenje pune aplikacije je do 24. juna, a Srbija će danas poslati kompletnu aplikaciju, istakla je ministar.

Prijava sadrži kratak opis toka epidemije, mere koje je Vlada Srbije preduzela na uspostavljanju kontrole i suzbijanju širenja epidemije, kao i neposredne posledice na privredu i građane iskazane kroz javne troškove. Pripremila ju je Posebna radna grupa Vlade Srbije, na čijem je čelu upravo ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Izvor: Tanjug