Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Afirmativne političke poruke Zapadnom Balkanu, ekonomski paket na jesen

30. April 2020. | Beograd

J. Joksimović: Afirmativne političke poruke Zapadnom Balkanu, ekonomski paket na jesen

 Do pre nepuna dva meseca, Samit Evropske unije u Zagrebu, koji će biti održan 6. maja u formi video-konferencije, bio je redovno planiran kao jedan od najvažnijih političkih i ekonomskih događaja tokom hrvatskog predsedavanja Savetu EU. Jedna od njegovih važnijih komponenti je trebalo da bude Samit lidera EU i regiona tzv. zapadnog Balkana. Bilo je predviđeno da uživo okupi lidere EU i regiona, prvi put od samita u Sofiji, 17. maja 2018. godine. Taj događaj je u izvesnom smislu trebalo da predstavlja prekretnicu u održavanju redovnih sastanaka lidera EU sa liderima regiona, jer dolazi na početku novog institucionalnog mandata Evropske komisije, ali i da potvrdi angažovanje EU usmereno ka regionu i reafirmiše kredibilnu politiku proširenja kroz unekoliko izmenjenu metodologiju pregovaračkog procesa. Što je najvažnije, na njemu je trebalo da zvanično bude predstavljen dugo najavljivan sveobuhvatni program ekonomskih podsticajnih mera za države kandidate u procesu pristupanja.

Pošto je navela kako je samit u Zagrebu bio zamišljen, ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović za „Politiku“ ukazuje i da su, potpuno očekivano, njegovi glavni ciljevi odjednom postali uslovljeni posledicama pandemije, pa otuda misli da, nažalost, neće moći u potpunosti da ispuni ambiciozno projektovane ciljeve. „Ipak, samit će poslati određene poruke i na njemu će se putem video-linka doneti određene odluke, koje će same po sebi imati potreban kredibilitet. Deklaracija ili 'komunikacija' koja će biti usvojena kao glavni politički dokument, sasvim izvesno će biti lišena jasnijeg narativa, kako u pogledu dugo očekivanog ekonomskog podsticajnog programa EK, tako i drugih za region značajnih odluka i zaključaka, koje se odlažu za jesen“, ističe ona.

Govoreći za naš list o očekivanim dometima video-samita u Zagrebu, ministar kaže da će EU posebno podvući sopstvenu posvećenost regionu zapadnog Balkana i ponoviti poziciju da je najznačajniji investitor i donator u regionu. „Otuda je izostanak i odlaganje dugo najavljivanog ekonomskog i investicionog paketa za jesen tekuće godine ozbiljan nedostatak za pun efekat samita. Zato očekujem da će samit u Zagrebu, u manjku konkretnih ekonomskih odluka, ponuditi više političkih poruka kojima bi se pre svega trebala afirmisati evropska perspektiva za region“, naglašava Joksimović.

Za nas, dodaje, samit će biti prilika da još jednom potvrdimo posvećenost i napredak Srbije na putu evropskih integracija, da izrazimo prepoznavanje podrške koju nam je EU prethodnih godina pružila s namerom da pomogne sprovođenje zahtevnih političkih, ekonomskih i institucionalnih reformi, kao i značajne podrške koju smo dobili kako posle poplava 2014, tako i tokom aktuelne pandemije. „Takođe, na partnerski i otvoren način, samit je prilika i da prodiskutujemo o izvesnim manjkavostima u komunikaciji na relaciji EU - zapadni Balkan, kako bi u dobroj veri i konstruktivnom duhu otklanjali u budućnosti nedoumice i osnaživali naše suštinsko partnerstvo“, ukazuje ministar Joksimović i dodaje, između ostalog, da će ovo biti i izuzetna prilika da se sagleda na koji način u narednom periodu možemo zajedno da prevaziđemo društveno-ekonomske posledice širenja virusa korona, koji ostaje globalna pretnja.

Izvor: Politika