J. Joksimović: Zalihe medicinske opreme EU biće dostupne i Srbiji kroz Mehanizam civilne zaštite EU

19. mart 2020. | Beograd

J. Joksimović: Zalihe medicinske opreme EU biće dostupne i Srbiji kroz Mehanizam civilne zaštite EU

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović i MEI su u stalnom kontaktu sa međunarodnim partnerima u cilju identifikacije konkretnih instrumenata podrške nacionalnim institucijama uključenim u borbu protiv pandemije korona virusa.

S tim u vezi, ministar Joksimović je izjavila da je Evropska unija danas donela jednu od najznačajnijih odluka od početka ove krize, a koja bi već sutra trebalo da stupi na snagu - formiranje hitne zalihe medicinske opreme (respiratora, zaštitne opreme, vakcina i lekova, laboratorijska sredstva) u vrednosti od 50 miliona evra koje će se nalaziti u jednoj ili više država članica EU s namerom da obezbedi brzu reakciju u slučaju nedostataka ove opreme u jednoj od država koja je pogođena pandemijom, a oprema će biti distribuirana preko Mehanizma civilne zaštite EU.

„Za nas je važno što smo od 2014. godine uspeli da uključimo Srbiju u Mehanizam za civilnu zaštitu EU, što nam omogućava da sa istim pravima kao i punopravne članice EU budemo korisnici ovako značajne podrške“, rekla je  Joksimović.

Do sada, napomenula je ministarka Joksimović, EU nije imala zalihe pomenutih medicinskih sredstava pa je ova odluka EU značajna kako za države članice tako i za Srbiju koja je pristupajuća zemlja i punopravna članica Mehanizma za civilnu zaštitu EU.

Inače u Mehanizmu civilne zaštite učestvuju sve države članice EU ali i Srbija, Island, Norveška, Severna Makedonija, Crna Gora i Turska od zemalja koje nisu članice EU.

Izvor: Tanjug