Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: E-konferencija srpskih i EU eksperata o koroni

17. mart 2020. | Beograd

J. Joksimović: E-konferencija srpskih i EU eksperata o koroni

U cilju preduzimanja daljih mera na prevenciji i suzbijanju posledica epidemije korona virusa u Republici Srbiji i regionu, Ministarstvo za evropske integracije (MEI) na čelu sa ministrom za evropske integracije Jadrankom Joksimović, je ispred Vlade Republike Srbije posredovalo u organizovanju specijalnog e-konferencijskog sastanka, srpskih i EU eksperata, koji se bave merama na suzbijanju virusa COVID-19.

U saradnji sa predstavnicima Evropske komisije iz Generalnog direktora za politiku susedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR), Generalnog direktorata za zdravlje i bezbednost hrane (DG SANTE) i Generalnog direktorata za civilnu zaštitu i humanitarne operacije (DG ECHO) danas će biti održan prvi e-konferencijski sastanak u vezi mera koje su preduzete u kontekstu zajedničkog evropskog odgovora na pandemiju, specifičnim potrebama država koje se suočavaju sa porastom broja obolelih, kao i merama koje su preduzete i koje bi mogle biti preduzete u narednom periodu u kontekstu jačanja prevencije i očuvanja stabilnosti zdravstvenog sistema.

Pored predstavnika Ministarstva zdravlja Republike Srbije, predviđeno je i učešće eksperata sa Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i Instituta za javno zdravlje „dr Milan Jovanović Batut”, koji će o navedenom razgovarati sa evropskim kolegama iz Komiteta za zdravstvenu bezbednost (Health Security Committee), Generalnog direktorata za civilnu zaštitu i podršku humanitarnim operacijama (European Civil Protection and Humanitaria Aid Operations, DG ECHO), predstavnicima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) i Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Evropu (WHO/EURO).

Joksimović je istakla da, uzimajući u obzir ozbiljnost situacije na međunarodnom i unutrašnjem nivou, Ministarstvo za evropske integracije i na ovaj način nastavlja da doprinosi u aktivnom povezivanju relevantnih tela i institucija Republike Srbije i EU zarad obezbeđivanja šire međunarodne podrške zdravstvenom sistemu Republike Srbije, a sve u cilju očuvanja i zaštite zdravlja svih građana.

Ona je navela da navedeni sastanak u okolnostima vanrednih mera u Srbiji i EU predstavlja demonstraciju solidarnosti EU sa Srbijom i drugim državama kandidatima za članstvo u EU i pokazuje ozbiljnost kojom je Vlada Republike Srbije pristupila u preduzimanju konkretnih mera.

Način na koji se Srbija nosi sa izazovima, pokazuje da je naša zemlja spremna i sposobna da aktivno doprinese razvoju svih relevantnih sektorskih politika EU, koje po svom značaju predstavljaju deo zajedničkog evropskog odgovora na globalne pretnje i izazove sa kojima se suočavaju kako EU tako i region, istakla je Joksimović.

Izvor: Tanjug