Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović tražila od EK prenamenu IPA za koronu

16. mart 2020. | Beograd

J. Joksimović tražila od EK prenamenu IPA za koronu

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović uputila je danas zvanično pismo Komesaru za susedsku politiku i pregovore o proširenju Oliveru Varhejiju sa molbom da Evropska unija omogući prenamenu neutrošenih sredstava iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)  u cilju preduzimanja mera za prevenciju i suzbijanje posledica epidemije korona virusa u Republici Srbiji. 

Ova sredstva koja bi u dogovoru sa Evropskom komisijom (EK) bila precizirana, biće namenjena pružanju podrške nacionalnim institucijama i organima angažovanim u borbi protiv širenja epidemije i efektivnog odgovora na njene posledice po građane i društvo Srbije, naglasila je Joksimović. 

U pismu su navedene osnovne mere i aktivnosti koje Srbija preduzima da spreči dalje širenje virusa, pruži adekvatnu negu svim zaraženim građanima a naročito starijim licima, te da u što većoj meri sanira i suzbije dalje posledice epidemije.

Joksimović je navela da Vlada Srbije aktivno radi na korišćenju svih dostupnih finansijskih i drugih sredstava i kapaciteta. Ona je istakla da će evropske zemlje - članice, kandidati i potencijalni kandidati, samo zajedno i iskazujući istinsku evropsku solidarnost, moći da odgovore na ovaj globalni izazov.

Izvor: Tanjug