Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Bez aktivizma žena nije moguće ostvariti ciljeve društva

06. mart 2020. | Beograd

J. Joksimović:  Bez aktivizma žena nije moguće ostvariti ciljeve društva

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da je pitanje rodne i generacijske ravnopravnosti ključno za socijalno pravedniju državu, kao i da bez aktivizma žena nije moguće ostvariti ciljeve društva, a to su pre svega održiv napredak i pametan rast.

„Pitanje rodne ravnopravnosti je ključno pitanje i socijalno pravednije države i socijalne pravde, ali i održivog i pametnog rasta, jer bez aktivizma žena na svakom polju, kako u privatnom tako i u javnom prostoru, i punog prava na oba polja, taj cilj ne možemo da postignemo“, rekla je Joksimović na skupu „Mi smo generacija za ravnopravnost“ povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena, ali i 25 godina od donošenja Pekinške deklaracije koja je, kako je dodala, definisala ključne teme rodne ravnopravnosti.

Ministar je navela da svi od Vlade, preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, aktivno rade da Srbija bude zemlja jednakih šansi međugeneracijskog dijaloga i rodne ravnopravnosti.

Prema njenim rečima, jedna od najvažnijih stavki Pekinške deklaracije u susret izborima je pravo da žene biraju i da budu birane.

„Žene u Srbiji nikad ne treba da se odreknu dostignutog prava, koje smo dodatno unapredili inicijativom da ih bude 40 odsto na izbornim listama, da biraju i da budu birane“, rekla je Joksimović i ocenila da je to najbolja poruka koja se može poslati najširem krugu društva.

Podsetila je da su nadležni sačinili pregled rezultata sprovedenih u okviru Pekinške deklaracije, ali i onoga što treba učiniti.

Institucionalno unapređenje u raznim segmentima rodne ravnopravnosti je nešto što je nesumnjivo postignuto, rekla je ona i dodala da je rodno budžetiranje najbolji indikator spremnosti države da delotvorno radi na tome.

Prema njenim rečima, usvajanjem rodnog budžetiranja država se opredelila da pokazuje odgovornost i spremnost da aktivno sprovodi politiku rodne ravnopravnosti.

Ministar je izrazila uverenje da će Zakon o rodnoj ravnopravnosti biti sveobuhvatan i da će uvažiti mišljenja svih, što je kako navodi, najvažnije jer rodna ravnopravnost ne može biti inkluzivna u sprovođenju ako nije u dogovoru.

Joksimović je rekla da očekuje da i taj zakon bude na dnevnom redu i da će to biti snažan domašaj politike vlade ciljevima i dometima rodne ravnopravnosti.

Izrazila je žaljenje što se društvo i dalje suočava sa puno predrasuda i time, nažalost, nekada i kvota od 30 ili 40 odsto ima za cilj samo da prikaže sliku rodne ravnopravnosti. Dodala je da želi da pošalje poruku da u Srbiji neće biti tako jer će se žene, kada u potpunosti prihvate pravo da odlučuju, držati tog prava.

„Žene neće dopustiti da budu mizanscen ili opravdanje ili, na neki način, dokaz za politiku sprovođenja rodne ravnopravnosti“, rekla je ona i dodala da želi da sve više žena na svim nivoima bude odlučno da učestvuje na izborima da bira i bude birano.

Ministar je rekla da želi da žene to pravo da odlučuju nikada ne koriste u pogrešnom smislu, smislu davanja legitimiteta bilo kome, već sa ciljem za dobrobit Srbije.

„A rodna ravnopravnost je jedna od najvažnijih stvari našeg društva, jer nema uspešnog društva, ako polovina društva, a više od polovine su žene, nije aktivno uključena u sve domene politike“, rekla je Joksimović.

Na skupu su govorili i šef delegacije EU Sem Fabrici, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Fransoaz Žakob, ministarka zadužena za demografiju Slavica Đukić Dejanović, zamenici francuskog i britanskog ambasadora Nikolas Faj i Rebeka Fabrici, rektorka BU Ivanka Popović.

Izvor: Tanjug