Informacije Aktuelnosti

Taeks seminar – Projekti predlozi za Horizont 2020 sa fokusom na etička pitanja, 16-17. mart. Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

16. mart 2020. - 17. mart 2020. | Beograd

Taeks seminar – Projekti predlozi za Horizont 2020 sa fokusom na etička pitanja, 16-17. mart. Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja