Informacije Aktuelnosti

Otvoren seminar za Poglavlje 29 – carinska unija

29. januar 2020. | Beograd

Otvoren seminar za Poglavlje 29 – carinska unija

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru projekta Podrška reformi javne uprave u Srbiji, organizovalo je trodnevni seminar „Podrška Pregovaračkom poglavlju 29 – Finansijska analiza ekonomskih operatera u tranzitnoj proceduri“.

Osnovni cilj seminara je upoznavanje sa propisima EU o ispunjavanju finansijskih uslova za smanjenje iznosa i zajedničkom obezbeđenju plaćanja carinskog duga, uključujući i primere finansijske analize, kao i preporuke za dalju harmonizaciju u ovoj oblasti.

Seminaru prisustvuju predstavnici Ministarstva finansija i ostalih relevantnih institucija koje učestvuju u radu pregovaračke grupe za Poglavlja 29.