Informacije Aktuelnosti

Novi treninzi za pripremu projekata za EU programe

21. januar 2020. | Beograd

 Novi treninzi za pripremu projekata za EU programe

Posle informativnih radionica na kojima su predstavnici različitih institucija i organizacija detaljno obavešteni o EU programima koji su dostupni u Srbiji, projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“ u januaru počinje seriju konkretnih i ciljanih treninga za pripremu i sprovođenje projekata za EU programe. Budući da su objavljeni javni pozivi za nekoliko EU programa, potrebno je na vreme pripremiti projekte i sa njima konkurisati za sredstva iz nekog od programa.

Trening za pripremu i sprovođenje projekata sastoji se iz tri modula.

Prvi modul na temu „Od ideje do realizacije“ biće održan u januaru na tri lokacije:

Novi Sad - petak, 24. januar 2020.

Niš - utorak, 28. januar 2020.

Beograd - sreda, 29. januar 2020.

Tim stručnjaka sa iskustvom u pripremi i sprovođenju projekata finansiranih iz EU programa, održaće prezentacije o razvoju projektne ideje, instrukcijama za pronalaženje adekvatnog javnog poziva za podnošenje predloga, pripremi projektne dokumentacije i podnošenju prijave, pripremi plana rada, definisanju rezultata, ključnih aktivnosti i resursa, predviđanju troškova, pripremi budžeta projekta, definisanju partnera i korisnika projekta i lobiranju.
 

Drugi modul biće održan u februaru na temu „Metodologija pripreme projekata“, a treći modul - „Sprovođenje projekata“, u martu 2020. godine. Svi moduli biće održani u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Trening je namenjen predstavnicima preduzeća, agencija za regionalni razvoj, poslovnih udruženja i organizacija, lokalnih samouprava, fakulteta, obrazovnih i naučnih institucija, nevladinih organizacija i svima drugima koji su zainteresovani da apliciraju za učešće u nekom EU programu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati projekat preko profila na društvenim mrežama:

fb