Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović i Adam: Važno je i šta kandidati misle o metodologiji

16. januar 2020. | Beograd

J. Joksimović i Adam: Važno je i šta kandidati misle o metodologiji

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je sa ambasadorom Belgije Kunom Adamom o nastavku evropskih integracija Srbije, metodologiji proširenja, kao i saradnji dve države u tom procesu, situaciji u EU i u regionu.

Joksimović je naglasila i da će Srbija, sa jednakom posvećenošću, nastaviti da ispunjava kriterijume neophodne za nastavak pristupanja, da znamo koje su naše obaveze i da će - kao i do sada, i u daljem sprovođenju sveukupnih reformi posebna pažnja biti usmerena ka vladavini prava, ekonomiji i održivom razvoju, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

Objasnila je i da je kvalitet ispunjenih kriterijuma u tim oblastima već vidljiv i da se potvrđuje dobrim poslovnim ambijentom i povećanim zanimanjem inostranih ulagača za investiranje, jer oni Srbiju prepoznaju kao zemlju koja dosledno sprovodi sektorske politike EU.

Ministar je istakla bi da debate o novoj metodologiji i budućnosti EU, trebalo da podrazumevaju i učešće država kandidata i potencijalnih kandidata.

„Proces pregovora uključuje susret dve političke volje - EU i zemalja koje žele da joj se priključe“, rekla je ona.

Otuda se zahvalila ambasadoru Belgije na aktivnoj zainteresovanosti da čuje viđenje Srbije o ovim pitanjima.

Ministar je informisala ambasadora da Srbija, u ovom trenutku, u potpunosti ima pripremljene četiri pregovaračke pozicije: 2 - sloboda kretanja radnika, 3 - poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga, 14 - transport i 21 - transevropske mreže.

U tom smislu, istakla je da Srbija posvećeno radi na pripremi novih pregovaračkih pozicija, što je i potvrđeno nedavnim pozitivnim mišljenjem nadležnih Odbora Skupštine Srbije i Nacionalnog konventa na Predlog pregovaračke pozicije za veoma bitno poglavlje 27 - životna sredina i klimatske promene. Ministar je naglasila da se ovo poglavlje poklapa sa prioritetima EU i nove Evropske komisije u sprovođenju ciljeva iz evropskog Zelenog dogovora.

Ambasador Kun Adam je rekao da će Belgija nastaviti da podržava kredibilnu politiku proširenja. Naveo je i da Belgija sa pažnjom prati i učestvuje u debati o metodologiji i očekuje predlog nove Evropske komisije o tome. Ocenio je da su rezultati reformi vidljivi, da daju rezultate i da se očekuje dalja implementacija.

Joksimović i Adam konstatovali su da su bilateralni odnosi dve države dobri i da postoje i kapaciteti, ali i obostrana zainteresovanost za njihovo intenziviranje.

Izvor: Tanjug