Informacije Aktuelnosti

Ekspertska misija – Primena harmonizovanog sistema (HS) 2022; 21-24. januar. Korisnik: Uprava carina.

21. januar 2020. - 24. januar 2020. |

Ekspertska misija – Primena harmonizovanog sistema (HS) 2022; 21-24. januar. Korisnik: Uprava carina.