Informacije Aktuelnosti

Joksimović i delegacija EP o ciljevima međupartijskog dijaloga

12. decembar 2019. | Beograd

Joksimović i delegacija EP o ciljevima međupartijskog dijaloga

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je sa delegacijom Evropskog parlamenta, koju su predvodili izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik i predsednica Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EP Tanja Fajon, u pratnji ambasadora EU u Srbiji Sema Fabricija.

Joksimović je naglasila važnost nedavnog otvaranja poglavlja 4 - sloboda kretanja kapitala, u pristupnim pregovorima Srbije sa EU, čime je nesumnjivo potvrđeno da Srbija sprovodi reforme u svim važnim oblastima pregovora. Negde je primećeno dublje i brže, negde sporije sprovođenje reformi, ali određeni napredak postoji kako u ekonomiji, tako i u oblasti vladavine prava.

U tom kontekstu, Joksimović je podvukla da činjenicu, da se u proteklih mesec dana već treći posredovani sastanak o izbornim uslovima, upravo onako kako je planirano i sprovodi, što jasno pokazuje da vladajuća stranka i Vlada pokazuju političku volju i transparentan i otvoren pristup unapređenju izbornih uslova, čime doprinosimo ukupnom unapređenju vladavine prava.

Joksimović se osvrnula na nekonstruktivno postavljanje dela vanparlamentarne opozicije, koja pokazuje da suštinski nije zainteresovana za dijalog kao formu političke debate. Oni predstavnici opozicije koji smatraju da je prihvatljivo iznositi kritike i uvrede na račun demokratije u Srbiji i protiv Vlade u Evropskom parlamentu, na poziv jedne grupacije evropskih političkih partija, a istovremeno ne žele da učestvuju u dijalogu posredovanom od strane EU u srpskom parlamentu, pokazuju da je reč o neiskrenim motivima i pomanjkanju stvarnih argumenata, zaključila je ministar.

Ministar Joksimović je konstatovala da je Međuresorna radna grupa Vlade Srbije za ispunjavanje preporuka ODIHR - a donela konkretne zaključke koji se odnose na poboljšanje izbornih uslova, što pre svega radimo, ne zbog EU, već kao odgovorna stranka i Vlada prema građanima Srbije.

Članovi delegacije EP, Fajon i Bilčik, složili su se da je otvaranje poglavlja 4 bio važan signal za Srbiju, kao i čitav region, u pogledu opstanka politike proširenja. Naglasili su da su oni iskreni prijatelji politike proširenja EU, i da će i u budućnosti zagovarati aktivniji pristup EU i EK u tom pravcu.

U pogledu dijaloga vlasti i opozicije o unapređenju izbornih uslova, ocenili su da je dobro što se planirana dinamika sastanaka održava, i ponovili da smatraju da je legitimno mesto za ovakav dijalog Parlament Srbije. Izrazili su očekivanje da će i ostatak preporuka ODIHR-a biti ispunjen i blagovremeno, pre održavanja izbora, i implementiran, čime bi se unapredio ukupan politički i demokratski okvir izbornog procesa.

Izvor: Tanjug