Informacije Aktuelnosti

Otvoren seminar o ekonomskoj diplomatiji

12. decembar 2019. | Beograd

Otvoren seminar o ekonomskoj diplomatiji

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom finansija, organizovalo je seminar „Ekonomska diplomatija: mi – EU – svet“.

Osnovni cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa osnovnim principima ekonomske diplomatije u Srbiji i u svetu. Posebno će im biti predstavljene tehnike i ciljevi lobiranja u EU, kao i primeri dobre prakse u ovoj oblasti.

Seminaru prisustvuju predstavnici Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva odbrane, Zavoda za intelektualnu svojinu i Uprave za javne nabavke.