Informacije Aktuelnosti

U Varšavi održana treća „Beogradska konferencija“

02. decembar 2019. | Varšava

U Varšavi održana treća „Beogradska konferencija“

Treća „Beogradska konferencija“ pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske održana je 29. novembra u Varšavi, sa ciljem da se srpskim kolegama iz državne administracije prenesu stručna znanja i podrži proces evropske integracije Republike Srbije, kao i sveobuhvatne reforme koje se na tom putu sprovode.

Delegacija R. Srbije koju su činili predstavnici Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva spoljnih poslova i članovi Pregovaračkog tima Srbije imala je niz sastanaka na kojima se razgovaralo o iskustvima i primerima dobre prakse Poljske u rešavanju pitanja zaštite životne sredine - sa osvrtom na Poglavlje 27, o pravnim pitanjima vezanim za rad Evropskog suda pravde, kao i o komunikacijama o procesu evropske integracije.

Pomoćnik ministra za evropske integracije Tamara Delić predvodila je delegaciju Ministarstva za evropske integracije na posebnoj tematskoj sesiji sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva za razvojne fondove i regionalnu politiku Vlade R. Poljske posvećenoj komunikaciji procesa evropske integracije i vidljivosti evropskih fondova.

„Zahvalni smo Poljskoj na podršci procesu evropske integracije Srbije, na aktivnom zalaganju za nastavak politike proširenja EU – potvrđenom i kroz zajedničko pismo 5 država članica EU predsedniku Evropske komisije, kao i na kontinuiranoj podršci Poljske kroz razmenu stručnosti - u kapacitetu države članice EU i kao deo Višegradske grupe“, naglasila je Delić. Ona je predstavila glavne aktivnosti i rezultate rada Ministarstva za evropske integracije, kao glavnog koordinatora komunikacije o evropskoj integraciji i EU fondovima, i dodatno je informisala sagovornike o strateškim okvirima informisanja i komunikacionih aktivnosti u procesu pristupanja Srbije EU. Kako je naglasila, partnerstvo u dijalogu sa građanima o ovim temama, kao i podrška srpske javnosti evropskom putu Srbije, od velike je važnosti za uspeh samog procesa.

Ističući poljska iskustva u domenu vidljivosti EU fondova, razvoju i sprovođenju komunikacionih aktivnosti na nivou lokalnih samouprava i unapređenju opšte slike o EU i evropskoj integraciji, sagovornici su se složili da bi ovakvi i slični primeri dobre prakse Srbiji mogli biti od koristi glede informisanja javnosti o evropskim temama. U tom smislu, obe strane su naglasile važnost redovnog održavanja Beogradske konferencije, kao mehanizmu političkih konsultacija i modelu razmene iskustava u procesu evropskih integracija.