Informacije Aktuelnosti

Taeks ekspertska misija - Posebni oblici saradnje (potere, prekogranični nadzor i kontrolisane isporuke), 10-12. decembar, u Beogradu. Korisnik: Uprava carina

10. decembar 2019. - 12. decembar 2019. | Beograd

Taeks ekspertska misija - Posebni oblici saradnje (potere, prekogranični nadzor i kontrolisane isporuke), 10-12. decembar, u Beogradu. Korisnik: Uprava carina