Informacije Aktuelnosti

Info događaji povodom Drugog poziva na Programu Srbija - BiH

22. novembar 2019. | Srbija, BiH

Info događaji povodom Drugog poziva na Programu Srbija - BiH

Povodom objave Drugog poziva za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Srbija - Bosna i Hercegovina, Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Operativnim strukturama Programa, uz tehničku podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata, organizovaće tokom decembra niz informativnih događaja u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

U Srbiji su planirani sledeći događaji:

  • Konferencija i informativna sesija, 3. decembra na Zlatiboru.
  • Forum za podsticanje projektnih partnerstava i informativna sesija, 5. decembra u Vrdniku.

U Bosni i Hercegovini su planirani sledeći događaji :

  • Informativna sesija, 10. decembra u Bijeljini.
  • Informativna sesija, 12. decembra u Kiseljaku.

Sve informacije o ovim događajima i načinu prijavljivanja možete naći na: https://srb-bih.org/sr/information-events-will-be-organized-in-serbia-and-bosnia-and-herzegovina/