Informacije Aktuelnosti

Organizovan seminar o primeni prava intelektualne svojine na granicama u Carinskoj uniji

22. oktobar 2019. | Beograd

Organizovan seminar o primeni prava intelektualne svojine na granicama u Carinskoj uniji

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Upravom carina i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru projekta Podrška reformi javne uprave u Srbiji, organizuje trodnevnu radionicu „Poglavlje 29 – Primena prava intelektualne svojine na granicama u vezi sa malim pošiljkama“.

Osnovni cilj obuke, koja je danas počela u Beogradu, jeste predstavljanje najboljih praksi Republike Slovenije i EU u pogledu zaštite prava intelektualne svojine malih pošiljki na graničnim prelazima. Takođe će biti reči o alatima i načinima na koje EU planira, koordiniše i nadzire aktivnosti koje se bave zaštitom prava intelektualne svojine na svojim granicama sa tzv. trećim zemljama.

Obuci prisustvuju predstavnici nadležnih ministarstava za Pregovaračko poglavlje 29 – carinska unija.