Taeks seminar – Monitoring zemljišta i zaštita i održivo korišćenje prirodnih resursa, 19-20. septembar. Korisnik – Ministarstvo zaštite životne sredine

19. septembar 2019. | Beograd

Taeks seminar – Monitoring zemljišta i zaštita i održivo korišćenje prirodnih resursa, 19-20. septembar. Korisnik – Ministarstvo zaštite životne sredine