Joksimović i Van den Dol: Dinamične reforme su put ka Evropskoj uniji

05. avgust 2019. | Beograd

Joksimović i Van den Dol: Dinamične reforme su put ka Evropskoj uniji

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović primila je u oproštajnu posetu ambasadora Kraljevine Holandije Hendrika van den Dola sa kojim je razgovarala o saradnji dveju država u procesu evropskih integracija Srbije, jačanju bilateralne i ekonomske saradnje, kao i o aktuelnim dešavanjima u regionu.

Joksimović je naglasila da Srbija ceni dosledan stav Holandije o evropskim integracijama Srbije, koji je strog ali pravičan, zasnovan na ispunjavanju jasnih kriterijuma i individualnom napretku svakog kandidata. Srbija će nastaviti da bude dosledan, pouzdan i kredibilan partner EU, partner koji je opredeljen da sprovodi sveobuhvatne reforme radi sveukupnog razvoja društva i države, istakla je Joksimović.

Ministar je ambasadora informisala o najvažnijim aktivnostima Vlade u pogledu ispunjavanja revidiranih Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, kao i da pored poglavlja koja su tehnički spremna za otvaranje, intenzivno i kontinuirano radi na pripremi novih poglavlja. S tim u vezi, ona je istakla da Srbija očekuje da se i tokom predsedavanja Finske Savetom EU održi dinamika procesa evropskih integracija i da Srbija otvori još neka od tehnički spremnih poglavlja.

Ambasador Van den Dol je naglasio da je tokom svog višegodišnjeg mandata u Srbiji imao prilike i da se lično uveri u posvećenost, kvalitet i efekte sprovedenih reformi, uz naglasak da bi trebalo da budu još intenzivnije i dinamičnije. On je takođe istakao da se Srbija pokazala kao pouzdan i kredibilan partner Evropske unije.

Sagovornici su se saglasili da u budućnosti ima prostora za intenziviranje poseta visokih zvaničnika i parlamentaraca koja će dodatno otvoriti mogućnosti boljeg upoznavanja, razumevanja političkih odnosa u Evropskoj uniji, regionu, kao i zemljama članicama i kandidatima. Joksimović je zahvalila ambasadoru na ličnom doprinosu, inicijativama i preduzetim aktivnostima tokom četvorogodišnjeg mandata u Srbiji koje su doprinele da se odnosi između dveju država učvrste i intenziviraju.

Izvor: Tanjug