Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Srbija aktivno doprinosi međunarodnoj bezbednosti

26. novembar 2018. | Beograd

J. Joksimović: Srbija aktivno doprinosi međunarodnoj bezbednosti


Srbija nastavlja da bude, u neintervenističkom smislu, država koja daje puni doprinos međunarodnoj bezbednosti, međunarodnoj saradnji, pre svega u okvirima multilateralizma, kazala je danas ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović na otvaranju Kursa za civile za učešće u multinacionalnim operacijama.

Podsetila je da je ona, 2015. godine, kao ministar za evropske integracije, inicirala kreiranje normativnog okvira za učešće Srbije u civilnim mirovnim misijama, i da je u saradnji sa ministarstvima inostranih poslova i odbrane donet Akcioni plan za ovaj program.

Joksimović je navela da Srbija, na aktivan način i kroz pregovore u Poglavlju 31, koje se odnosi na zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, pokazuje na jasan i konkretan način svoj doprinos međunarodnoj bezbednosti, što je važno naglasiti, jer danas postoje pretnje bezbednosti svuda u svetu, pa i u našem regionu, čemu smo svedoci ovih dana. Naime, nekontrolisano kršenje i nepoštovanje međunarodnih i multilateralnih okvira od strane Prištine, može da ugrozi evropski poredak mira i stabilnosti u takozvanom regionu Zapadnog Balkana.
&bdxuo;Mislim da je nesumnjivo da smo kao država pokazali potpuno poštovanje, aktivno učešće i sleđenje osnovnih principa multilateralizma, u cilju očuvanja mira. Nama je multilateralizam okvir u kojem tražimo i nastojimo da doprinesemo rešenjima, a tu pre svega govorimo o mehanizmima UN, organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju i EU&ldxuo;, kaže Joksimović.

Dodaje da Srbija nesumnjivo, kao jedna od zemalja osnivača organizacije UN i OEBS, i kandidat za članstvo u EU, na svaki način pokazuje svoju opredeljenost ka međunarodnom miru, dijalogu i mehanizmima multilateralnog bezbednosnog poretka.
&bdxuo;Postavili smo normativni okvir kroz ovaj Akcioni plan, sada sledi sigurno veoma važan zadatak postavljanja organizacionog i finansijskog okvira da bismo mogli u punom kapacitetu da pristupimo ovom programu&rdxuo;, dodaje ministar.

Što se tiče Poglavlja 31, Srbija nije otvorila to poglavlje, kaže Joksimović i dodaje da ne zna ni kada će ga otvoriti, jer je to jedino poglavlje za koje još uvek nije dobijen izveštaj sa skrininga.

Smatra da je postavljeni normativni okvir i početak priprema i obuke za učešće u civilnim misijama način na koji se pokazuje i građanima Srbije i partnerima u EU da Srbija ne čeka da joj se daju zadaci u okviru određenog poglavlja, već zaista radi ono što je u interesu bezbednosti zemlje, građana, regionalne i stabilnosti EU i u širem smislu svetske bezbednosti i stabilnosti.
&bdxuo;Verujem da će to EU znati da ceni i oceni na pravi način&rdxuo;, ističe Joksimović i dodaje da je Srbija jedna od retkih država koja ima privilegiju da ima kapacitete i za učešće u mirovnim misijama, klasičnim, a počinje i učešće u civilnim. 

&bdxuo;Mi smo i u ovome pokazali da smo prva zemlja u regionu koja je započela sa ovakvim programom i prva zemlja u regionu koja time pokazuje da je za nas stabilnost i bezbednost najveća vrednost i da smo iskreno posvećeni toj vrednosti&rdxuo;, kaže Joksimović.

Ona se nada da će i drugi, poput Srbije, da shvate - ako ne sami, onda uz pomoć EU i drugih, da su mir i stabilnost u regionu najvažniji.

Izvor: Tanjug