Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Reforma pravosuđa u funkciji građana

18. septembar 2018. | Beograd

J. Joksimović: Reforma pravosuđa u funkciji građana

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da se reforma pravosuđa radi zbog dobrobiti građana Srbije i ostvarenja pune ili makar približavanja idealu vladavine prava, kakva postoji u većini zemalja EU.

Joksimović je, na okruglom stolu u vezi sa Nacrtom ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, istakla da evropske integracije daju važan okvir i instrument, kroz pregovore za Poglavlje 23, na koji način treba da dođemo do suštine - efikasnog, nezavisnog i pravosuđa koje će značiti viši standard vladavine prava.

Ministar je posebno navela da je Srbija, imajući u vidu praksu pregovaranja drugih zemalja, u svakom pogledu obavila dobar posao i potpuno ispoštovala i ispunila sve zahteve i obaveze u proceduralnom smislu, što je, ističe, važan deo demokratije i demokratskog odlučivanja.

&bdxuo;Debata je, naravno, uvek, dodatna vrednost, ali važno je da smo sve obaveze, koje su od značaja za proces evropskih integracija, sve kriterijume iz okvira pregovaračkog procesa, ispoštovali u dosadašnjem toku izrade ustavnih amandmana&ldxuo;, rekla je Joksimović.

Dodala je i da ustavne izmene nisu deo Nacionalnog plana za usvajanje pravnih tekovina EU, jer svaka država pojedinačno uređuje svoj sistem, na adekvatan način primereno kulturološkom, pravnom, socijalnom, istorijskom obrascu, ali u skladu sa načelima vladavine prava.

Sa stanovišta obaveza iz pregovora u okviru Poglavlja 23, činjenica je da su sve strukovne organizacije i udruženja pozvani da daju sugestije, sve je transparentno, obezbeđena je potpuna inkluzivnost - tu obavezu smo u potpunosti ispunili, rekla je ministar Joksimović.

Izvor: Tanjug

 

 

 

 

 

 

Министар Ј. Јоксимовић на округлом столу у вези са Нацртом уставних амандмана у области правосуђа

Ministar J. Joksimović na okruglom stolu u vezi sa Nacrtom ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa

Министар Ј. Јоксимовић на округлом столу у вези са Нацртом уставних амандмана у области правосуђа

Ministar J. Joksimović na okruglom stolu u vezi sa Nacrtom ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa

Министар Ј. Јоксимовић на округлом столу у вези са Нацртом уставних амандмана у области правосуђа

Ministar J. Joksimović na okruglom stolu u vezi sa Nacrtom ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa