Informacije Aktuelnosti

Lista vrednovanja i rangiranja predloga projekata podnetih na konkurs Ministarstva za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva od javnog interesa u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije

10. jul 2018. | Beograd

Lista vrednovanja i rangiranja predloga projekata  podnetih na konkurs Ministarstva za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva od javnog interesa u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije

Konkursna komisija Ministarstva za evropske integracije za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva od javnog interesa u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije, u sastavu: Ivana Đurić, načelnik Odeljenja za komunikacije, Sektor za komunikacije, obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije, Nataša Savić Janjić, rukovodilac Grupe za komunikacione poslove u procesu pristupanja Srbije EU i Milica Marković Tomić, rukovodilac Grupe za komunikaciju o EU fondovima, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata.

Lista projekata koje Komisija predlaže za izbor za dodelu sredstava za finansiranje i sufinasiranje projekata iz budžeta Republike Srbije, utvrđena je na osnovu Smernica za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva, u skladu sa navedenim uslovima i kriterijumima, tj. načinom vrednovanja predloga projekata, redom:  

  1. Projekat &bdxuo;EU za nas&ldxuo;, koji je podnelo Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta (Bajina Bašta)
  2. &bdxuo;Daj šansu istini o Evropi&ldxuo;, koji je podnelo udruženje Evropski pokret u Srbiji - Leskovac (Leskovac)
  3. &bdxuo;EP - Evropa priča&ldxuo;, koji je podnelo Udruženje građana Libero (Beograd)
  4. &bdxuo;prEUzentacija - prezentacija komšijske saradnje&ldxuo;, koji je podnelo Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub (Niš)
  5. &bdxuo;EU pregovori na jeziku mladih&ldxuo;, koje je podnelo udruženje Mladi ambasadori (Niš)
  6. &bdxuo;Šta mislimo da znamo o EU, činjenice i zablude o Evropskoj uniji&ldxuo;, koji je podnelo Udruženje građana &bdxuo;Epomena&ldxuo; (Beograd)
  7. &bdxuo;EU programi za mlade - Šta znaš o tome?&ldxuo;, koji je podnelo udruženje Pomoć deci (Beograd).

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja ove liste, na način kako je precizirano Uredbom Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (&ldxuo;Službeni glasnik RS&rdxuo;, br. 16/18).  

Zapisnik sa otvaranja pristiglih predloga projekata na konkurs možete da preuzmete ovde.

Tabelu vrednovanja i rangiranja projekata možete da preuzmete ovde.

Odluku o izboru projekata možete da preuzmete ovde.