Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbednost

Teme poglavlja i pregovora

Jedan od ciljeva koje je Evropska unija sebi postavila je kreiranje prostora pravde, slobode i bezbednosti. Pravne tekovine u ovoj oblasti se veoma brzo razvijaju i – sa dodatnim nadležnostima koje EU ima u ovim oblastima nakon svake izmene osnivačkih ugovora – sve je veći broj propisa koji definišu zajedničke standarde.Kada je reč o zahtevima iz pregovaračkog procesa za države kandidate, ovo poglavlje je podeljeno na više oblasti:

Krivotvorenje evra – Ovo pitanje se razmatra u okviru poglavlja  32 – Finansijska kontrola, osim njegovog krivičnog aspekta, za koji se usklađivanje očekuje kroz ovo poglavlje.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za pravdu, slobodu i bezbednost

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva finansija; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva zdravlja; Ministarstva odbrane; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva za evropske integracije; Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Bezbednosno-informativne agencije; Komesarijata za izbeglice i migracije; Republičkog javnog tužilaštva; Agencije za sprečavanje korupcije; Vrhovnog kasacionog suda; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Jedno od najvećih dostignuća zajedničkih politika EU je ukidanje unutrašnjih granica između država članica. To je dovelo do potrebe za većom unutrašnjom bezbednošću svih građana, koja je neraskidivo povezana sa saradnjom sa drugim državama radi sprečavanja spoljnih pretnji.

U svakom slučaju, i u procesu pristupanja i kada RS postane članica, uvođenjem standarda i usklađivanjem sa pravnim tekovinama u ovoj oblasti bezbednost građana RS će biti veća, pravna država i vladavina prava će biti zaštićene, a Srbija će postati deo jednog velikog sistema koji sve izazove kada je reč o bezbednosti građana rešava razmenom informacija i bliskom saradnjom.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 24 održan je od 2. do 4. oktobra 2013. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 24 održan je od 11. do 13. decembra 2013. godine.

Pregovaračko poglavlje 24 deo je Klastera 1 – Osnove. Poglavlje je otvoreno 2016. godine.

Korisni linkovi:

https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/justice_freedom_security.html?root_default=SUM_1_CODED=23&locale=en

https://euaa.europa.eu/

https://www.europol.europa.eu/

https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=home0

https://www.eurojust.europa.eu/

https://www.emcdda.europa.eu/