Grupa za analitičku i stručnu podršku Glavnom pregovaraču u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji

U Grupi za analitičku i stručnu podršku Glavnom pregovaraču u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji obavljaju se poslovi koji se odnose na: stručne, analitičke i administrativne poslove podrške radu Tima za podršku Glavnom pregovaraču, koordinaciju stručnih potreba i izradu analiza za Timu za podršku i Glavnom pregovaraču;  informisanje javnosti i promociju aktivnosti u procesu pregovora; promociju aktivnosti Tima za podršku i Glavnom pregovaraču; pružanje stručne podrške članovima Tima za podršku i Glavnom pregovaraču, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.