Organizaciona struktura

Ministar za evropske integracije

Jadranka Joksimović

 

Rođena je u Beogradu 1978. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je kao student generacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2001/2002. godine na smeru Međunarodni odnosi. Master studije je završila na Fakultetu za ekonomiju i političke nauke na Univerzitetu „Alfa“ u Beogradu 2013. godine. Trenutno pohađa doktorske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

J. JoksimovićDobitnik je stipendije ambasade Kraljevine Norveške za „Generaciju koja obećava“ 2001. godine, a 2000/2001. godine i stipendije Fonda za talente Vlade R. Srbije za „Najtalentovanije studente u Srbiji“. Karijeru je započela kao demonstrator na Fakultetu političkih nauka na predmetima „Diplomatija i diplomatska istorija“ i „Ekonomija tranzicije“.

U Srpskoj radikalnoj stranci je od 2006. do 2007. godine radila kao saradnik za međunarodne odnose Aleksandra Vučića.

Jedan je od potpisnika-osnivača Srpske napredne stranke 2008. godine.

Od 2007.  do sredine 2008. godine radila je u Narodnoj skupštini Republike Srbije kao stručni saradnik poslaničke grupe „Napred Srbijo“.

Od 2009. do 2012. godine bila je urednik opštinskog glasila „Zemunske novine“.

Bila je učesnik EUVP (European Visitors Programme) – programa za upoznavanje sa institucijama Evropske unije, Brisel/Strazbur 2009. godine.

U maju 2012. godine izabrana je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije sa liste Srpske napredne stranke. U Skupštini Srbije obavljala je dužnost predsednika Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Tokom njenog predsedavanja značajno su unapređeni kontrolni mehanizmi rada ovog Odbora nad službama bezbednosti.

Bila je i član Odbora za evropske integracije, član Zajedničkog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, član Stalne delegacije pri parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, šef delegacije Centralnoevropske inicijative, kao i predsednik Grupe prijateljstva sa Turskom.

Za ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije u Vladi Republike Srbije prvi put je izabrana 27. aprila 2014. godine. Nakon vanrednih parlamentarnih izbora, 11. avgusta 2016. godine, reizabrana je za ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije.

2017. godine, formiranjem Ministarstva za evropske integracije, Jadranka Joksimović je izabrana na funkciju ministra za evropske integracije u Vladi Republike Srbije. Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine, reizabrana je na funkciju ministra za evropske integracije.

Dobitnik je nagrade „Najevropljanin“ za 2015. godinu koju za oblast politike i još pet kategorija dodeljuje organizacija Prva evropska kuća. Društvo lobista Srbije je 2015. godine uručilo Jadranki Joksimović „Plaketu za razvoj teorije i prakse transparentnog lobiranja i zastupanja“. U maju iste godine, u Skupštini grada Beograda dodeljena joj je nagrada „Duga“ koju za doprinos borbi protiv homofobije i transfobije dodeljuje Gej strejt alijansa.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu dodelio je Jadranki Joksimović 2018. godine Zahvalnicu za afirmaciju povezivanja teorije i prakse trgovinskog pregovaranja.

Dobitnik je priznanja za izuzetan doprinos unapređenju infrastrukture u industrijskoj zoni u opštini Bojnik (oktobar 2018.).

Na sastanku Izvršnog odbora ženskog ogranka Međunarodne demokratske unije (IWDU), koji je održan u decembru 2019. godine u Vašingtonu, Joksimović je jednoglasno izabrana za jednu od potpredsednica Međunarodne demokratske unije žena (IWDU).

Član je Glavnog odbora i Predsedništva Srpske napredne stranke. Odlukom predsednika stranke imenovana je za internacionalnog sekretara Srpske napredne stranke.

Govori engleski jezik, služi se nemačkim jezikom.

 

Pomoćnici ministra

Miroslav Gačević, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za političke i ekonomske kriterijume u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Biografija

Rođen 1982. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za Međunarodno pravo 2005. godine. Iste godine je počeo da radi kao pripravnik u Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Od 2006. je zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, gde završava Diplomatsku akademiju (2007). Do 2009. godine je radio u Direkciji za konzularne poslove i Kabinetu ministra. Od 2009. do 2013. godine bio je raspoređen na mesto vicekonzula u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Njujorku. Po povratku iz Njujorka bio je raspoređen na mesto pomoćnika generalnog sekretara Ministra spoljnih poslova a potom i u Odeljenju za susedne zemlje i Jugoistočnu Evropu u Sektoru za bilateralu Ministarstva spoljnih poslova. Od 2014. do 2019. godine je bio na službi u Misiji Republike Srbije pri EU u Briselu. Po povratku iz Brisela od 2019. godine bio je na dužnosti savetnika ministra za EU integracije. Oženjen, otac dvoje dece.    

Dušan Čarkić, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za koordinaciju procesa usklađivanja nacionalnih reformi sa politikama i instrumentima EU za dostizanje zelenog  dogovora i održivog razvoja

Biografija

Rođen 1980. godine u Beogradu. Diplomirani ekonomista i diplomirani inženjer organizacionih nauka (Master iz oblasti menadžmenta na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu).Nakon diplomiranja radio u Ministarstvu finansija Republike Srbije, baveći se međunarodnim odnosima, programiranjem i implementacijom projekata finansiranih donatorskim sredstvima i procesom pridruživanja Evropskoj uniji do 2012. godine kada prelazi u privatan sektor. Od 2012. do 2016. godine bio je zaposlen u British American Tobacco South East Europe i Coca Cola Hellenic Bottling Company zadužen za korporativne i regulatorne poslove na tržištima Republike Srbije, Crne Gore i Republike Bugarske. U decembru 2016. godine imenovan je na poziciju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija, zadužen za Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Kao Rukovodilac tela za ugovaranje Republike Srbije bio je zadužen za ugovaranje i implementaciju Nacionalnih IPA programa 2013, 2014 i 2015 sve do do avgusta 2018. godine. Od 2018. godine je obavljao dužnost savetnika Ministra za evropske integracije.Govori engleski jezik.Oženjen, otac dvoje dece.

Branko Budimir, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći 

Biografija

Rođen 1976. godine u Beogradu. Diplomirao 2005. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer međunarodni odnosi, na temu „Proces stabilizacije i pridruživanja EU“.

Godine 2005. počinje da radi u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije na poslovima u vezi sa jačanjem institucionalnih kapaciteta u procesu evropskih integracija, nakon čega postaje šef odseka za planiranje međunarodne razvojne pomoći i koordinaciju programiranja u oblasti ekonomske i socijalne kohezije. Tokom 2008. godine stažira u predstavništvu Veneto regiona u Briselu. Funkciju pomoćnika direktora obavlja od oktobra 2014. godine do juna 2017. godine kada je formirano Ministarstvo za evropske integracije. Za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije postavljen je u avgustu 2017. godine.

Branko Budimir je potpredsednik pregovaračke grupe za poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Objavio je više članaka, tekstova i priručnika u vezi sa procesom evropskih integracija i upravljanjem fondovima EU.

Oženjen, otac dvoje dece.

Kontakt:
branko.budimir@mei.gov.rs
381 11 3061 103

Mihajilo Dašić, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom novu radi efikasnijeg korišćenja fondova

Biografija

Rođen 1983. godine u Beogradu. Diplomirao ekonomiju na Odseku za bankarstvo i finansije Evropske škole ekonomije Notingem Trent Univerziteta iz Velike Britanije. 

Od 2006. godine radio kao konsultant u oblasti finansijskog menadžmenta. U periodu od 2011. do 2013. godine bio je angažovan na poslovima prvostepene kontrole (kontrole sprovedenih tenderskih procedura po PRAG pravilima) u Ministarstvu finansija i ekonomije Vlade Republike Srbije. Od 2013. godine je radio kao ekspert na velikom broju IPA projekata prekogranične saradnje, sa fokusom na sprovođenju tenderskih procedura po PRAG pravilima.

U maju 2017. godine imenovan je na sednici Vlade Srbije za vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije, zaduženog za koordinaciju EU fondova. Za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije postavljen je u avgustu 2017. godine.

Govori engleski i italijanski jezik.

Oženjen, ima dvoje dece.

Kontakt:
mihajilo.dasic@mei.gov.rs
381 11 3061 103

Sekretar ministarstva

Miroslava Đurović, v.d. sekretara

Biografija

Rođena je 21. aprila 1960. godine u Cetinju, Crna Gora. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici 1982. godine. Pravosudni (sudsko-advokatski) ispit položila 1986. godine u Beogradu. Specijalističke studije Evropskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom u Nansiju - Francuska, završila 1999. godine.

Nakon diplomiranja dve i po godine, radila kao stalni saradnik Radio Podgorice, u Redakciji za politički sistem. Pripravnički staž odradila u Opštinskom sudu u Podgorici. Funkciju sudije Opštinskog suda za prekršaje u Podgorici obavljala osam godina. Nakon preseljenja u Beograd, šest godina radila u Saveznom upravnom inspektoratu, na poslovima upravnog inspektora - višeg savetnika, a od 2002. do 2004. godine bila sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije. Krajem 2004. i početkom 2005. godine sarađivala na realizaciji pilot projekta „Prevođenje i pravno jezička redaktura pravnih tekovina EU“ u Kancelariji SCG za pridruživanje EU.

U Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije, radila je od 7. marta 2005. godine do juna 2017. godine i to prvo kao načelnik Odeljenja za kadrovske i finansijske poslove, a potom kao pomoćnik direktora u Sektoru za pravne i finansijske poslove.

Za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije postavljena dana 12. oktobra 2017. godine.

Kontakt:
miroslava.djurovic@mei.gov.rs
381 11 3061 102

Grafički prikaz organizacione strukture Ministarstva možete da preuzmete ovde.