O nama

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 26. juna 2017. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, kojim je osnovano Ministarstvo za evropske integracije. Ministarstvo je počelo sa radom danom stupanja ovog zakona na snagu, 27. juna 2017. godine, kada je i prestala da postoji Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije.

Ministarstvo za evropske integracije obavlja poslove državne uprave  i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na:

Ministarstvo za evropske integracije ostvaruje saradnju sa Misijom Republike Srbije pri Evropskoj uniji u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, kao i saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i drugim  nadležnim organima državne uprave u razmatranju pitanja koja se odnose na definisanje potreba i popunjavanje stručnog dela diplomatskog kadra Misije  Republike Srbije pri Evropskoj uniji u svim fazama evropskih integracija,  kao i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji