Podaci o budžetu

Podaci o realizovanom budžetu za 2019. godinu po kvartalima

Izveštaj o izvršenju budžeta - prvi kvartal

Izveštaj o izvršenju budžeta - drugi kvartal

Izveštaj o izvršenju budžeta - treći kvartal

 

Podaci o realizovanom budžetu za 2018. godinu po kvartalima

Izveštaj o realizovanom budžetu - prvi kvartal

Izveštaj o realizovanom budžetu - drugi kvartal

Izveštaj o realizovanom budžetu - treći kvartal

Ministarstvo za evropske integracije nije bilo predmet revizije za 2018. godinu