Informacije Aktuelnosti

Aktuelnosti

Konsolidovana verzija Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU dostupna i na srpskom jeziku

Konsolidovana verzija Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU dostupna i na srpskom jeziku

20. decembar 2019. | Beograd

Prevod Konsolidovane verzije Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na srpski jezik završen je zajedničkim radom Ministarstva za evropske integracije i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Na stručnoj redakturi teksta prevoda radio je veliki broj redaktora iz državnih organa i organizacija, kao i Narodne banke Srbije, a u njoj su učestvovali i predstavnici akademske zajednice.

Sve informacije o COVID-19 možete naći na sajtu: covid19.rs

Sve informacije o COVID-19 možete naći na sajtu: covid19.rs

16. mart 2020. | Srbija

Ministarstvo zdravlja obaveštava javnost da su dostupni brojevi telefona, prema mestu prebivališta u vremenu od 08 do 22h, za sve one koji imaju određene simptome respiratornih infekcija, a koji su u prethodnom periodu boravili u području zahvaćenim COVID-19, na kojima mogu dobiti sve potrebne informacije, kao i preporuke o daljem postupanju, od dežurni epidemiologa.

Instrukcija za organizovanje rada u lokalnim samoupravama u periodu vanrednog stanja

Instrukcija za organizovanje rada u lokalnim samoupravama u periodu vanrednog stanja

18. mart 2020. | Srbija

Shodno Uredbi o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, kao i merama prevencije širenja zaraze „koronavirusom“, obaveštavamo jedinice lokalne samouprave o potrebi i načinu organizovanja procesa rada u uslovima proglašenog vanrednog stanja. Podsećamo da su naročito ugrožena lica sa utvrđenim hroničnim oboljenjima  i lica starija od  60 godina i da posebnu zaštitu uživa roditelj deteta do 12  godina, a naročito ukoliko sam vrši roditeljska prava ili je drugom roditelju ustanovljena radna obaveza.

Otvorena radionica o javnom nastupu i veštini komuniciranja o EU

Otvorena radionica o javnom nastupu i veštini komuniciranja o EU

24. februar 2020. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru projekta Podrška reformi javne uprave u Srbiji, organizovalo je dvodnevnu radionicu „Veštine komuniciranja o EU i javni nastup u pristupnim pregovorima za članove pregovaračkih grupa“.

Ministarstvo EI: Trećerazredni kritizerski metodi dela NVO

Ministarstvo EI: Trećerazredni kritizerski metodi dela NVO

18. februar 2020. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije ocenilo je danas da smo još jednom svedoci kako se deo tzv. nevladinog sektora, umesto da doprinosi kreiranju pozitivne klime u pogledu evrointegracija Srbije, gde se svakako podrazumeva i davanje smislenih kritika sa ciljem jačanja naših kapaciteta, zapravo služe trećerazrednim kritizerskim metodama, stavljajući se tako isključivo u funkciju produžene ruke određenih opozicionih krugova.

Odabir tematskih prioriteta Programa prekogranične saradnje Srbije sa Mađarskom 2021 – 2027

Odabir tematskih prioriteta Programa prekogranične saradnje Srbije sa Mađarskom 2021 – 2027

14. februar 2020. |

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa CESCI-jem (Central European Service for Cross-border Initiatives) poziva zainteresovane za prekograničnu saradnju da svojim iskustvom i potrebama doprinesu pripremi INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija sa ciljem odabira tematskih prioriteta koji će na najbolji način odslikavati lokalne potrebe.  

Otvoren seminar za Poglavlje 29 – carinska unija

Otvoren seminar za Poglavlje 29 – carinska unija

29. januar 2020. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru projekta Podrška reformi javne uprave u Srbiji, organizovalo je trodnevni seminar „Podrška Pregovaračkom poglavlju 29 – Finansijska analiza ekonomskih operatera u tranzitnoj proceduri“.

 Novi treninzi za pripremu projekata za EU programe

Novi treninzi za pripremu projekata za EU programe

21. januar 2020. | Beograd

Posle informativnih radionica na kojima su predstavnici različitih institucija i organizacija detaljno obavešteni o EU programima koji su dostupni u Srbiji, projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“ u januaru počinje seriju konkretnih i ciljanih treninga za pripremu i sprovođenje projekata za EU programe. Budući da su objavljeni javni pozivi za nekoliko EU programa, potrebno je na vreme pripremiti projekte i sa njima konkurisati za sredstva iz nekog od programa.

Počeo rad na pripremi Nacrta Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji

Počeo rad na pripremi Nacrta Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji

03. januar 2020. | Beograd

Na osnovu člana 77. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon) kao i člana 3. Pravilnika o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Sl. glasnik RS“, br. 51/19), Ministarstvo za evropske integracije obaveštava javnost da je 23. decembra 2019. godine otpočeo rad na pripremi Nacrta Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji.

Otvoren seminar o evropskom semestru

Otvoren seminar o evropskom semestru

25. decembar 2019. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom finansija, organizovalo je seminar „Evropski semestar za države članice EU i saradnja sa Republikom Srbijom“.

Prikazano je 41-50 od ukupno 1218 Aktuelnosti 34567